ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ - ΝΟΜΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 1933 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
εκδοθείσα την 5η Απριλίου 1933
όλοι καλούνται να παραδώσουν
ΣΤΙΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ 1933
ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ(GOLD COIN), ΡΑΒΔΟΥΣ  ΧΡΥΣΟΥ(GOLD BULLION) Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥ  (GOLD CERTIFICATES) που επί του παρόντος τους ανήκουν, στην Τράπεζα Federal Reserve, σε υποκατάστημα ή πρακτορείο ή σε οποιοδήποτε μέλος του τραπεζικού συστήματος της Federal Reserve.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ  ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ(GOLD COIN), ΡΑΒΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥ (GOLD BULLION) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΥ(GOLD CERTIFICATES)

Με την δικαιοδοσία που μου δίνεται από τον Τομέα 5 (β) της Πράξης από 26 Οκτ. 1917, όπως τροποποιήθηκε από το Τμήμα 2 της Πράξης από 9 Μαρ. 1933 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ», στην οποία πράξη τροπολογίας του Κογκρέσου διακηρύχθηκε σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εγώ ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ (Franklin D. Roosevelt), Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλώνω ότι η εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης συνεχίζει να υφίσταται και επιδιώκω με αυτή την πράξη την απαγόρευση αποταμίευσης χρυσών νομισμάτων (gold coin), ράβδων χρυσού (gold bullion) και πιστοποιητικών χρυσού (gold certificates) σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών από νομικά πρόσωπα, συνεργάτες, συλλόγους, εταιρίες και με τούτο περιγράφω τους ακόλουθους κανονισμούς για την διεκπεραίωση του σκοπού της εντολής αυτής.

Τμήμα 1: Για τον σκοπό του κανονισμού αυτού ο όρος «αποταμίευση» σημαίνει την απόσυρση και την απόκρυψη χρυσών νομισμάτων (gold coin), ράβδων χρυσού (gold bullion) και πιστοποιητικών χρυσού (gold certificates) από τις αναγνωρισμένες διόδους του εμπορίου. Ο όρος «άτομο» σημαίνει στο εξής οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό), συνεργασία, σύλλογο ή εταιρία.

Τμήμα 2: Κάθε «άτομο» καλείται με το παρόν να παραδώσει στις ή πριν την 1η Μαϊου 1933 στην Τράπεζα Federal Reserve ή σε υποκατάστημα αυτής ή σε υπηρεσία αυτής ή σε οποιαδήποτε τράπεζα μέλος της Federal Reserve System, όλα τα χρυσά νομίσματα (gold coin), ράβδους χρυσού (gold bullion) και πιστοποιητικά χρυσού (gold certificates) που έχουν τώρα στην κατοχή τους (ιδιοκτησία) ή πρόκειται να έρθουν στην κατοχή τους έως ή πριν την 28η Απριλίου 1933, εκτός των κάτωθι:

α)   Όση ποσότητα χρυσού ίσως απαιτείται για νόμιμη και συνήθη χρήση στη βιομηχανία, επάγγελμα ή τέχνη εντός λογικού χρονικού ορίου, συμπεριλαμβανομένου χρυσού πρίν την επεξεργασία και μετοχών σε χρυσό σε λογικές ποσότητες για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της συνήθους τέχνης των ιδιοκτητών εξόρυξης και επεξεργασίας τέτοιου χρυσού.       

β)  Χρυσά νομίσματα (gold coin), ράβδους χρυσού (gold bullion) και πιστοποιητικά χρυσού (gold certificates) σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει σε σύνολο τα 100 δολάρια για κάθε «άτομο», καθώς και χρυσά νομίσματα που έχουν αναγνωρισμένη ειδική αξία σε συλλέκτες σπάνιων και ασυνήθιστων νομισμάτων.( Μετοχές που εξαιρούνται όπως της Τραπέζης της Ανατολής)

γ)  Χρυσά νομίσματα (gold coin) και ράβδοι χρυσού (gold bullion) σημαδεμένα ή καταπιστευμένα για αναγνωρισμένη αλλοδαπή κυβέρνηση ή αλλοδαπή κεντρική τράπεζα ή τράπεζα διεθνών συναλλαγών. ( Εδώ πλέον επεμβαίνει ο Αρτέμης Σώρρας έχοντας τα κλειδιά και τους κωδικούς του συστήματος των Διεθνών συναλλαγών και λογαριασμών καταπιστευμάτων ως θεσμός ιδιωτικός μέν αλλά παγκόσμιος ο οποίος από την Τράπεζα Διεθνών Συναλλαγών και τα καταπιστεύματα, δηλαδή της Ελληνικής Δημοκρατίας τα καταπιστεύματα για αναγνωρισμένη αλλοδαπή κυβέρνηση κατά τον νόμο των ΗΠΑ δηλαδή την Ελληνική και τους Δήμους του Καλλικράτη οι οποίοι είναι θεσμός νομικά, δίνοντας δικές του εγγυήσεις στην Τράπεζα διεθνών συναλλαγών που ελέγχει τα καταπιστευμένα χρυσό ή και χρήματα για λογαριασμό των Ελλήνων-Ελληνικής Κυβέρνησης και δύναται να κατεβάσει-πιστώσει από τα εν λόγο χρήματα βάση της Διεθνούς Συνθήκης του 1944 που επιμελώς μας έχουν κρυμένη, χρηματοδότηση προγραμμάτων για ανθρωπιστική βοήθεια και επενδυτική κάλυψη των αναγκών του λαού μας.)

δ) Χρυσά νομίσματα (gold coin) και ράβδοι χρυσού (gold bullion) αδειοδοτούμενα για άλλες κατάλληλες συναλλαγές (που δεν προϋποθέτουν  φύλαξη) συμπεριλαμβανομένων εισαγόμενων χρυσών νομισμάτων και ράβδων για επαναεξαγωγή ή παρακρατούμενων για εκκρεμείς πράξεις υπό αιτούμενων για άδειες εξαγωγών.

Τμήμα 3: Μέχρι νεοτέρας εντολής οιουδήποτε «ατόμου» που γίνεται κάτοχος χρυσού νομίσματος, ράβδου χρυσού ή πιστοποιητικού χρυσού μετά την 28η Απριλίου 1933 θα πρέπει εντός 3 ημερών και κατόπιν αποδείξεως αυτών, να παραδώσει τα ίδια με τον τρόπο που περιγράφεται στον Τμήμα 2. Εκτός εάν αυτά τα χρυσά νομίσματα (gold coin) ή ράβδοι χρυσού (gold bullion) ή πιστοποιητικά χρυσού (gold certificates) αφορούν σε οιουσδήποτε σκοπούς όπως διευκρινίζονται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) του Τμήματος 2. Ή εκτός εάν τέτοιου είδους χρυσά νομίσματα (gold coin) ή ράβδοι χρυσού (gold bullion) έχουν κρατηθεί για σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ή Τμήμα 2 και το «άτομο» που τα κατέχει είναι, σε ότι αφορά σε τέτοιου είδους χρυσό, νόμισμα (gold coin) ή ράβδο (gold bullion), ο αδειούχος ή ο αιτών για άδεια που εκκρεμεί δια ταύτα.

Τμήμα 4: Επί αποδείξει χρυσών νομισμάτων (gold coin), ράβδων χρυσού (gold bullion) και πιστοποιητικών χρυσού (gold certificates) τα οποία παραδίδονται στην Τράπεζα Federal Reserve ή σε μέλος του συστήματος αυτής σύμφωνα με το Τμήμα 2 ή 3, η Federal Reserve οφείλει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό σε οποιαδήποτε μορφή νομίσματος ή χρήματος εκδοθείσης υπό του γράμματος του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τμήμα 5: Οι τράπεζες μέλη θα παραδώσουν όλα τα χρυσά νομίσματα (gold coin), ράβδους χρυσού (gold bullion) ή πιστοποιητικά χρυσού (gold certificates) τα οποία ανήκουν ή παραλαμβάνονται από αυτές (εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που εξαιρούνται υπό την διάταξη του Τμήματος 2) στίς Τράπεζες της Federal Reserve των αντιστοίχων περιφερειών και θα λάβουν πίστωση ή πληρωμή ως εκ τούτου.

Τμήμα 6: Ο Γραμματέας του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών από το ποσό που έγινε διαθέσιμο για την Προεδρεία από το Τμήμα 501 της Πράξης από 9 Μαρτίου 1933 σε όλες τις νόμιμες περιπτώσεις θα πληρώσει το εν λόγω κόστος της μεταφοράς των χρυσών νομισμάτων (gold coin), ράβδων χρυσού (gold bullion) ή πιστοποιητικών χρυσού (gold certificates)που θα παραδοθεί σε μέλος της Τράπεζας Federal Reserve σύμφωνα με τα Τμήματα 2, 3 ή 5, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της ασφάλειας και προστασίας καθώς και άλλης περιστασιακής δαπάνης που ίσως κριθεί απαραίτητο επί τη εμφανίσει πιστοποιητικών τέτοιων δαπανών. Φόρμες παραστατικών για τον εν λόγο σκοπό θα διατεθούν από τις Τράπεζες της Federal Reserve.

Τμήμα 7: Στις περιπτώσεις όπου η επίδοση των χρυσών νομισμάτων (gold coin), ράβδων χρυσού (gold bullion) ή πιστοποιητικών χρυσού (gold certificates) από τους ιδιοκτήτες τους εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί παραπάνω παρουσιάζει εξαιρετικό μόχθο ή δυσκολία,  ο Γραμματέας του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η παράδοση. Αιτήσεις για παράταση χρόνου παράδοσης θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, υπό όρκο, να αποστέλλονται στον Γραμματέα του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών και να αρχειοθετούνται από τις Τράπεζες της Federal Reserve. Κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία της επιθυμητής παράδοσης, το ποσό και την τοποθεσία των χρυσών νομισμάτων, ράβδων χρυσού ή πιστοποιητικών χρυσού σχετικά με την εν λόγο αίτηση και να αναφέρει τα γεγονότα που θα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της παράτασης για να αποφευχθεί ο εξαιρετικός μόχθος και η δυσκολία της παράδοσης αυτής.

Τμήμα 8: Ο Γραμματέας του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών είναι διά του παρόντος πλήρως εξουσιοδοτημένος να εκδώσει τέτοιους επιπλέον κανονισμούς εάν κρίνει απαραίτητο να εκτελέσει τους σκοπούς αυτής της εντολής και να εκδώσει άδειες υπό αυτού, μέσω γραφείων ή οργανισμών όπως επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένου των Τραπεζών της Federal Reserve και των μελών του συστήματος αυτής σε ανταπόδοση για ένα αντίστοιχο ποσό άλλου νομίσματος, χρήματος ή πίστωσης, να παραδώσει χαρακτηριστικό σημάδι ή να κρατήσει επί πιστώσει χρυσά νομίσματα (gold coin) ή ράβδους χρυσού (gold bullion) σε ή γιά «άτομα» καταδεικνύοντας την ανάγκη γιά τα ίδια για οποιοδήποτε σκοπό που καθορίζετε στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) του Τμήματος 2 αυτών των κανονισμών.

Τμήμα 9: Οποιοσδήποτε ηθελημένα παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης Εκτελεστικής Εντολής ή των κανονισμών αυτής ή οποιασδήποτε εντολής ή άδειας εκδιδομένης σύμφωνα με αυτήν θα μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο όχι λιγότερο των 10.000 δολαρίων ή εάν είναι φυσικό πρόσωπο να του επιβληθεί ποινή φυλακίσεως όχι μικρότερη των 10 ετών ή και τα δύο και οποιοσδήποτε αξιωματούχος, διευθυντής ή οργανισμός οποιασδήποτε εταιρείας που εις γνώση του συμμετέχει σε τέτοια παραβίαση θα τιμωρείται από αντίστοιχο πρόστιμο, ποινή φυλάκισης ή και τα δύο.

Η παρούσα εντολή καί οι κανονισμοί αυτής μπορεί να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν οποτεδήποτε.

ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1933

Δια Περαιτέρω Πληροφορίες Συμβουλευτείτε την Τοπική σας Τράπεζα

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥ δύναται να αναγνωρισθούν από τις λέξεις "ΧΡΥΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ"  που εμφανίζεται σε αυτά. Ο σειριακός αριθμός και η σφραγίδα του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών στην όψη ενός "ΧΡΥΣΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ " είναι τυπωμένα με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα. Προσοχή μην μπερδέψετε τα "ΧΡΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  " με άλλες εκδόσεις οι οποίες είναι εξαγοράσιμες σε χρυσό αλλά δεν είναι ΧΡΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.(Όπως πχ οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής ήταν εξαγοράσιμες μόνο με χρυσό διότι αποτελούσαν τα πάγια της Τραπέζης τα οποία ήταν καταθέσεις των καταθετών σε χρυσό - μέταλλο, εγγυημένα σε χρυσά γαλλικά φράγκα από την Τράπεζα της Γαλλίας. Μεγάλη υπόθεση δικαστική σήμερα είναι η απόδειξη της εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα η οποία αρνείται να παρουσιάσει τα έγγραφα της εκκαθάρισης και η δίκη υφίσταται με αναβολές ). Οι υποσχετικές της Federal Reserve (notes) και οι υποσχετικές (notes) των Ηνωμένων Πολιτειών (United States) είναι εξαγοράσιμες σε χρυσό αλλά δεν είναι ΧΡΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και δεν χρειάζεται να παραδοθούν.

Ιδιαίτερη Προσοχή να δοθεί στις εξαιρέσεις που επιτρέπονται υπό το Τμήμα 2 της Εκτελεστικής Εντολής. 
_________________________
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
10.000 δολάρια πρόστιμο ή 10 χρόνια φυλάκισης, ή και τα δύο, όπως αναφαίρονται στόν Τομέα 9 της εντολής
Υπογραφή του Γραμματέα του θησαυροφυλακείου του Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ KAI ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ : EI-E.N.D. ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάζοντας το παραπάνω σε συνδιασμό με τις σελίδες 21, 22 & 23 του πληρεξουσίου για τους Δήμους γίνετε απόλυτα κατανοητή η χρηματοδότηση των Δήμων.

                                                 http://www.eldoradogold.net/conf-order.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...