ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ END ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ...

END 12 Μαρτίου 2013

Ἡ συμμορία τῶν προδοτῶν

Γιαβῆς Γεώργιος Πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Ellas never die
Kαρυώτης Θεόδωρος Πρώην άντιπρόεδρος τῆς END(End National Debt)
Γιαλτουρίδης Γεώργιος Ἑπιχειρηματίας Βοστώνη ΗΠΑ
Ρῆνος Ἐλευθέριος Ἰατρός Ρόδος


Στόν ὁργανισμό μας εἲμαστε ὃλοι εὐτυχεῖς γιατί μποροῦμε πλέον νά παραδώσουμε στήν κρίση τῶν ἀληθινῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλλήνων τήν σπεῖρα τῶν προδοτῶν.

Χρειάστηκε μεγάλη αὐτοσυγκράτηση ἐκ μέρους μας νά μήν ἀπαντοῦμε στούς κυρίους αὐτούς οἱ ὁποῖοι μέ <<τό ἀζημίωτο>, καί ξέρουν ἐκεῖνοι τί ἐννοοῦμε προσπάθησαν μέ φαινομενικά μεμονωμένες ἐπιθέσεις νά μᾶς ἀποσυντονίσουν ὣστε νά ἀσχοληθοῦμε μαζί τους καί ὂχι μέ τό πρόβλημα πού λέγεται Ἑλλάδα, Ἑλληνισμός

Πιθανῶς νά πιστέψουν ὃτι κατάφεραν νά μᾶς κάνουν νά ἀσχοληθοῦμε μαζί τους ἀποσυντονίζοντας μας....τώρα πού ἐμφανίστηκαν ὃλοι σάν συμμορία......

Ἀπατῶνται.............. 



Ὀγκώδης φάκελλος μέ τό σύνολο τῶν κωδικῶν ὁμολόγων τίς ἐγκρίσεις τῶν ΗΠΑ
καί τά ἀποδεικτικά καταθέσεων στούς λογαριασμούς τῆς Ἑλληνικῆς καί Κυπριακῆς Δημοκρατίας ,καθώς καί τήν νομολογία πού διέπει τά ἐν λόγω χρεώγραφα ἀπεστάλη σέ ὃλους πού ἀναφέρονται κατωτέρω.

Γενικῶς ἀπευθυνθήκαμε σέ κυβερνήσεις καί θεσμούς σέ ὑπουργεῖα καί ὑπηρεσίες καί ἐν τέλει στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Χώρας τόν Ἂρειο Πάγο.

Ἁκόμη ἀπευθυνθήκαμε στόν πρόεδρο τῆς ΕΚΤ κο Ντράγκι ,στήν Πρόεδρο τοῦ ΔΝΤ κα Λαγκάρντ στόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἒνωσης κο Μπαρόζο, στόν πρόεδρο τόν ΗΠΑ κο Ὀμπάμα καί στόν ὑπουργό οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ κο
Γκάιντνερ

Σέ ἐπίπεδο χωρῶν ἀπευθυνθήκαμε στούς Προέδρους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κο Παπούλια καί Κυπριακῆς Δημοκρατίας κο Χριστόφια στόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κο Σαμαρᾶ καί στούς ὐπουργούς οἰκονομικῶν κους Σιαρλῆ καί Στουρνάρα.

Ὃλοι οἱ ἀνωτέρω φορεῖς παρέλαβαν τόν ὀγκώδη φάκελλο....καί ὃλοι πλήν τῶν Ἑλλήνων κά Κυπρίων πολιτικῶν ἀπήντησαν λαμβάνοντες θέση.....

2
Ὑποβάλαμε μύνηση γιά ἐσχάτη προδοσία στούς ἀρχηγούς τῶν κομάτων καθώς καί σέ ὃλους τούς βουλευτάς τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου.

Ἀντιλαμβάνεστε κύριοι ὃτι στήν δικαιοδοσία ὃλων αὐτῶν τῶν θεσμικῶν φορέων εὐρίσκονται οἱ διωκτικές ἀρχές τοῦ πλανήτη ὃλης δηλαδή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἒνωσης καθώς καί τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν.

Οἱ θεσμικοί αὐτοί παράγοντες συναλάσσονται καί συνάπτουν συμφωνίες μέ ἐμᾶς, τὀ ὁποῖον στό μυαλό τοῦ μέσου ἀνθρώπου σημαίνει ὃτι δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἒνδειξις παρανομίας ,ἂλλως οὐδείς ἐξ αὐτῶν τῶν θεμικῶν παραγόντων θά ἠσχολεῖτο μαζί μας.....

Ὂχι μονον δέν θα ἠσχολεῖτο μαζί μας ἀλλά θά εἲχαμε ἢδη ὑποστεῖ τά προβλεπόμενα ὑπό τοῦ νόμου.......

Ἀντιθέτως μέ ἐμᾶς, καί ἐνῶ ἐμεῖς κατ᾽ ἐπανάληψιν σᾶς ἒχουμε προκαλέσει τόν καθένα ἀπό ἐσᾶς ξεχωριστά καί τώρα πού ἐμφανιστήκατε ὡς συμμορία ὃλους μαζί, νά ἀπευθυνθεῖτε στἰς διωκτικές ἀρχές καί ὂχι στό λίαν φιλικό πρός ἐσᾶς μπλόγκ Ἰθώμη(καθηγητής Παπαθεοδώρου) τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ἲδιους πάτρωνες....

Γνωρίζετε καλῶς τόσον ἐσεῖς ὃσον καί οἱ πάτρωνες σας ὂτι θεσμικά εἶναι ἀδύνατον νά μᾶς ἀκουμπήσετε διότι εἲμεθα νόμιμοι πέραν πάσης ἀμφιβολίας.

Προσπαθεῖτε, καί εἶναι πλέον φανερό μέ ἀπόγνωση, νά μᾶς κατηγορήσετε στήν κοινή γνώμη ὡς παρανόμους καί ἀπατεῶνες, γιατί ἀδυνατεῖτε νά προσελκύσετε ὁποιαδήποτε ἀντίδραση ἀπό τό συντεταγμένο κράτος καί τούς θεσμικοὐς φορεῖς.

Μέ ἂλλα λόγια αὐτό πού δέν μπορεῖτε νά κάνετε νόμιμα ἢ ἒστω νομότυπα, νά ἀκυρώσετε δηλαδή τόν ἀγῶνα μας προσπαθεῖτε νά τόν ἀκυρώσετε στήν κρίση τῆς κοινῆς γνώμης.......

Δὐο ἐρωτήματα καί μία διαπίστωσις.....

Πρῶτον Ἐπειδή τουλάχιστον ἓνας ἢ δύο ἀπό ἐσᾶς διαθέτετε κριτική λογική, μπορεῖτε νά μᾶς πείσετε ποιό ἀκριβῶς εἶναι τό κίνητρο σας, νά πηγαίνετε δηλαδή ἀντίθετα μέ τήν θέση τῶν θεσμῶν?

Δεύτερον Ἀντιληφθήκατε ποτέ ὃτι ἒχετε πέσει θῦμα τῶν<< διευκολύνσεων>> πού σᾶς ἒκαναν οἱ πάτρωνές σας οἱ ὁποῖοι τώρα σᾶς ἐκβιάζουν ὃπως κάνουν καί μέ ὃλους τούς ἐγκάθετους πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου?

Ἀντιλαμβάνεστε ὃτι ἐκθέσατε ὂχι μόνον τόν ἐαυτό σας μεχρι τὠρα ὁ καθένας χωριστά ἀλλά τὠρα σᾶς ἀνάγκασαν νά ἀποκαλυφθεῖτε ὡς σπεῖρα προδοτῶν?
3
Ἀντιλαμβάνεστε ἀκόμη ὃτι ἀποκαλυψατε καί τούς ἲδιους τούς πατρωνές σας διότι σαφῶς καί δέν εἶναι πάτρωνες σας οἱ θέσμοί (δέν χρειάζονται οἱ θεσμοί ἐγκαθέτους νά λειτουργήσουν)

Διαπίστωσις Ἐάν λοιπόν οἱ πάτρωνες σας δέν εἶναι θεσμικοί, εἶναι πέραν πάσης άμφιβολίας ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δολοφονοῦν τόν Ἑλληνικό λαό καθημερινῶς,ἐκεῖνοι πού ἐν ὁνόματι τῆς ἀνακεφαλαιώσεως τῶν τραπεζῶν χρησιμοποιοῦν τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων καί ὂχι μόνον στόν βωμό τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης.....

Γιά ἐμᾶς ὁ ἀγῶνας γιά τόν Ἑλληνισμό , εἶναι πάνω ἀπό διακανονισμούς δανείων κατοικίας καί πιστωτικῶν καρτῶν ** πάνω ἀπό παράνομα στοιχήματα*** απάνω ἀπό ἀνάθεση χρημοτο -πιστωτικῶν πρότζεκτς**** καί τέλος πάνω ἀπό ἱδιωτικές συμφωνίες γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς.*****

Ὁ Ἑλληνικός Λαός μπορεῖ νά κρίνη πώς λειτουργοῦμε ἐμεῖς καί πῶς ἐσεῖς....

Ἑμεῖς μέ ἀπόλυτο σεβασμό στίς ἀρχές καί τούς θεσμούς καί ἐσεῖς μέ τό κουτσομπολιό καί τήν ἀπάτη.

Λειτουργεῖτε ἀκριβῶς μέ τόν τρόπο πού λειτουργοῦν οἱ ἀνθέλληνες πάτρωνες σας γιά τριακόσια χρόνια, παραθεσμικά καί ὁπισωθεσμικά δηλαδή, καί ἒχουν ἁλλώσει τίς οίκονομίες ὃλων λαῶν τῆς γῆς μέ τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτη μέ τήν κλοπή καί τόν διασυρμό...............

Ὃμως τά ψέματα ἒτελείωσαν ....... Ὑποκείμενα ὃπως ἐσεῖς παραδίδονται πλέον στούς θεσμούς καί τήν κοινή γνώμη ἡ ὁποία διψᾶ νά μάθη ποιός ἒκλεψε τό ψωμί ἀπό τό στόμα τῶν παιδιῶν, ποιός σφετερίστηκε τόν ἱδρῶτα καί τούς κόπους μιᾶς ζωῆς τῶν συνταξιούχων ποιός καταχράστηκε καί καταχτρᾶται τόν Ἐθνικό πλοῦτο τῶν λαῶν καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.....

Θέλουν ἀκόμη νά μάθουν ποιός δολοφονεῖ τούς φοιτητές μέ τό ψῦχος, ποιός ἐξαναγκάζει τούς περήφανους Ἓλληνες νά ἀνταλλάξουν μιά ξεφτιλισμένη ζωή μέ ἓνα ἀξιοπρεπῆ θάνατο........

Ναί εἶστε ἐσεῖς. Καί ἐσεῖς καί τά ἀφεντικά σας, τά ὁποῖα ἒχουν καί μιά δικαιολογία γιατί αὐτή εἶναι ἡ φύση τους.Ἐσεῖς ὃμως ποιά δικαιολογία θά ψελίσσετε στόν κουρελιασμένο συνταξιοῦχο καί στήν ἀπογοητευμένη μάννα πού ἀφήνει τό παιδί της στήν πόρτα τοῦ βρεφοκομείου για νά μήν πεθάνη ἀπό τήν πεῖνα... ὃταν σᾶς ρωτήση κοιτάζοντάς σας στά μάτια?

‘Απάντηση

Ἐπειδή ἡ νοημοσύνη σας λόγω τῶν ἐγγενῶν προβλημάτων της εἶναι προβλέψιμη ,καί ἐπειδή γνωρίζουμε τήν ἀπάντηση σας προλαμβάνουμε τήν δικαιολογία σας ὃτι << ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ>>

4

Τά στοχεῖα σας λοιπόν ἀγαπητοί μου εἶναι ὃλα ψευτικα καί κατασκευασμένα..

Ἂν τολμᾶτε φερετε τά στοιχεῖα σας στήν δικαιοσύνη καί θα λάβετε τήν πρέπουσα ἀπάντηση.....

Νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἐσᾶς σέ ἐπίπεδο κουτσομπολοῦ Παπαθεοδώρου ἀποκλείεται......

Μόνον στήν δικαιοσύνη... ὃπως ἐμεῖς...

Νά μήν βάλλετε ἐναντίον μας ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ Διαδικτύου...

Στήν Δικαιοσύνη κύριοι......στήν Δικαιοσύνη.........

Εἶστε ὃλοι ψεῦτες καί συκοφάντες ἀλλά μαζί μέ μᾶς συκοφαντεῖτε καί ἓνα Ὁλόκληρο Λαό πού διψᾶ γιἀ Ἐλευθερία καί δικαιοσύνη..........

Ἐμμανουήλ Λαμπράκης Ἰατρός MD FACS
Πρόεδρος END( End National Debt)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...