ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 600 ΔΙΣ $ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 
2.9 Άρθρο 10

Το άρθρον10 του ΦΕΚ Α 85-2001 ορίζει την υποχρέωση των Αρχών του Κράτους να απαντά αιτιολογημένα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε αιτήματα πολιτών. Σημειώστε ότι η διάταξη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απάντηση των Δημοσίων Αρχών προς τους πολίτες έχει αλλάξει και οι Δημόσιες Αρχές είναι πλέον υποχρεωμένες να απαντούν σε 50 και όχι σε 60 ημέρες.

(απόσπασμα) Επίσης, κατ' εφαρμογή του Συντάγματος, η υποχρέωση της διοίκησης για έγγραφη απάντηση στα αντίστοιχα αιτήματα των πολιτών εντός ορισμένης προθεσμίας, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν.2690/1999[2] Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού - δήμοι και περιφέρειες αντίστοιχα) και τα ΝΠΔΔ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε 3 ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.

Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10, ακόμη, ημέρες.


ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ....
ΛΗΨΗ,ΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ !!!
 
ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ WORD 
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ
 
 
 Συμπληρώνουμε τήν αίτηση, τήν υπογράφουμε καί κάτω πού γράφει βεβαίωση γιά τό γνήσιο τής υπογραφής, υπογράφουν δύο γνωστοί μας (ονοματεπώνυμο-υπογραφή-αρ. ταυτότητας) καί τήν στέλνουμε στόν δικηγόρο τής END, κ. Γιώργο Παπαδάκη- Πατριάρχου Ιωακείμ 19- Κολωνάκι- Αθήνα).
Όσο περισσότερες τόσο πιό μεγάλη η πίεση στήν κυβέρνηση!!!


ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 600 ΔΙΣ $
ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Ο/Η κάτωθι υπογραφών / ουσα ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
του ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....κάτοικος ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...οδός
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....επάγγελμα ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
τήλ/κιν ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... με αριθμό δελτίου ταυτότητας ... ... ... ... ... .....
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....εκδοθέντος στις ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....από το ΑΤ ... ... ... ... ... ... ... ....
                                                                  

Δηλώνω οτι:
 Με την παρούσα εκφράζω την υποστήριξη μου στην προσφορά που έχει κατατεθεί από τον Αρτέμη Σώρρα του Βασιλείου ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων  ($600.000.000.000), που αφορά στην αποπληρωμή του Δημοσίου Χρέους και ζητώ την εξέταση και αποδοχή της πρότασης από το ελληνικό κράτος με σκοπό την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία ενός ισχυρού κράτους με ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν συνυπογράφω την παρούσα.

     Τόπος ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .ημερομηνία... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

                                                                       Ο Δηλών

(Βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

 ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕ E-MAL ΣΕ ΕΝΑ
 ΚΟΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ END
 OdigiesSimplirosisEntypon.pdf

OdigiesSimplirosisEntypon.pdf · έκδοση 2
 
ΠΗΓΗ:  http://alfeiospotamos.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...