ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Δρ Λαμπράκης: Ἑλληνικόν DNA - Arcana Arcanorum Atlantis: Ἀπομαγνητοφώνησις τοῦ βίντεο τῆς 27/12/2013

 photo 961185e9-e26a-4a54-99e5-c98982e3b4f3_zpsc33f35be.jpg

Δρ Λαμπράκης :
Νίκο καί Νεκταρία καλημέρα, χρόνια πολλά, νά εἶστε εὐτυχισμένοι, ὃπως κι ὃλοι οἱ συνέλληνες που μᾶς ἀκοῦν σ’ ὃλον τόν πλανήτην.....
Ἀμάραντος :
Κε Λαμπράκη τήν καλημέρα καί χρόνια πολλά κι ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τούς ἀκροατές, τήν ὁμάδαν που εἲμαστε ἐδῶ στήν Κύπρον τῆς END.., κι ἀπ’ ὃλους ἐδῶ....
Λαμπράκης :
Εὐχόμεθα λοιπόν ὁ ἀέρας τῆς ἐλευθερίας νά πνεύσῃ σύντομα στήν Ἑλλάδαν, διότι περί κατοχῆς πρόκειται, καί ἂν νομίζετε πώς ἡ κατοχή εἶναι ἀπό αὐτούς που ἀποκαλοῦμεν ξένους ἀπατηθήκατε, διότι εἶναι ἀπό αὐτούς που ὀνομάζωμεν Ἓλληνες. Δέν διαφέρει ἡ ἑλληνική ὁμάδα ἀπό τούς ξένους κατακτητές, εἶναι ἲδιοι δέν ὑπάρχει διαφορά, ὑπηρετοῦν συγκεκριμένα συμφέροντα καί τό δύσκολον εἶναι ὃτι, οὒτε οἱ ἲδιοι δέν τό ξέρουν. Εἶναι τόσον χαμηλῆς διανόησης οἱ  ἂνθρωποι, δηλ. ἀπό τήν στιγμήν που κάποιος ἀπευθύνθηκεν σέ αὐτούς καί τούς εἶπεν ὃτι θά ἀναλάβουν μίαν κυβερνητικήν θέσιν, ὃπου θά ἒχουν ἐξουσίαν στόν κυβερνητικόν κορβανᾶν, αὐτομάτως δέν ἐρώτησαν ποτέ, ποιοί εἶναι αὐτοί που τούς δίδουν τήν ἐπιταγήν. Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι, που τούς λένε, ἐμεῖς θά σᾶς ἐγκαταστήσουμεν κυβερνῆτες αὐτῆς τῆς χώρας.
Τό σφάλμα βεβαίως δέν εἶναι μόνον ἐκείνων, ἀλλά εἶναι κυρίως τοῦ ἑλλ. λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντήλαξεν τίς πραγματικές του καταβολές, δηλ. ἀντήλαξεν τό δικόν του DNA, μέ τό DNA  τῆς ἀντιπάλου παρατάξεως. Σήμερα εἶναι ἡ τελευταία ἐκπομπή τοῦ χρόνου, τοῦ 2013, πιστεύω πώς θά πρέπῃ νά ἀναλογισθοῦμεν ὃλοι  τόν χρόνον που πέρασεν καί τίς συνταρακτικές καί παγκόσμιες διακινήσεις Ἰδεῶν, περισσότερον καί Ὓλης, διότι πάντα περί Ἰδεῶν καί Ὓλης γίνετα ἡ  μεγάλη ἀντιπαράθεσις στόν πλανήτην, πιστεύω ὃτι κανείς δέν μπορεῖ νά πῇ ὃτι τό 2013, ἦταν ἓνας χρόνος, ὁ ὁποῖος ἦταν σάν τά ἂλλα χρόνια. Ἀντιλαμβάνεσθε πώς ἡ ἀφύπνισις που ἒγινεν στήν ἑλλ. κοινωνίαν, ἡ ἀφύπνισις που ἒγινεν σέ πνευματκόν ἐπίπεδον, εἶναι πρωτόγνωρα.....
Ἀμάραντος :
Σημαντική χρονιά ἦταν γιά τήν Ἑλλάδα κ. Λαμπράκη......
Λαμπράκης ;
Ναί, καί ἐλπίζω ὃτι κι ἐμεῖς συμβάλλαμεν σε κάτι σ’ αὐτήν τήν ἀντίληψιν........Σήμερα εἶναι ἀπαραίτητον νά φθάσουμεν σέ ἓνα συγκεκριμένον σημεῖον ὃπου πλέον νά ἀποκαλύψωμεν στόν ἑλλ. λαόν καί σέ ὃλην τήν ἀνθρωπότηταν ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἐπικυρίαρχοι στόν πλανήτην, ποιοί εἾναι καί τί προτίθενται νά κάνουν ἂν ἀφεθοῦν χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἀντίστασιν. Ἒχετε διαπιστώσει τίς προηγούμενες ἐβδομάδες μερικά πρωτάκουστα γεγονότα, τά ὁποῖα ἂν τ’ ἀκούγατε πρίν 60 ἡμερες θά λέγατε ὃτι εἶμαι ἒτοιμος γιά τό ψυχιατρεῖον... Θά πιστεύατε δηλ. ποτέ ὃτι ὁ Ποῦτιν θά συμμαχοῦσεν μέ τό Ἰσραήλ ;;
Πιστεύατε ὃτι ἡ Ρωσσία θά ἒδινεν guarrantee, ὃτι θά ἒδινεν ἐγγύησιν, ὃτι θά ἐγγυώταν γιά τήν ἀσφάλειαν καί τήν ἀκεραιότηταν τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τοῦ Ἰσραήλ ;; Αὐτό ἒγινεν τήν περασμένην Παρασκευήν, ἐν ὂψει δηλ. τῆς Δευτέρας που ἦταν ἡ 23η Δεκεμβρίου κι ἐπειδή οἱ Καζάροι τῆς Ἱερουσαλήμ καί συγκεκριμένα ὁ Νετανιάχου καί οἱ ἐγκάθετοι τῶν Καζάρων ἐκεῖ, ἐπειδή ἢξεραν ἐκ τῶν προτέρων τί ἐπρόκειτο νά συμβῇ τήν Δευτέραν, ἀπεφάσισαν ξαφνικά νά ἀλλάξουν στρατόπεδον. Αὐτό δέν εἶναι περίεργον, διότι εἶναι ἲδιον τῶν Καζάρων νά εἶναι μέ τό μέρος τοῦ νικητοῦ. Τό πρόβλημα εἶναι γιατί δέχθηκεν ὁ Ποῦτιν, γιά ποιόν λόγον δέχθηκεν ὁ Ποῦτιν.
Ἓνα ἂλλον ἐπίσης, γεγονός που σηματοδοτήθηκεν ἀπό αὐτήν τήν ἀλλαγήν Ποῦτιν-πυρηνικά ὃπλα τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι ἡ ἂμεση κινητοποίησις τῶν Καζάρων τῆς Δύσης γιά τήν διάλυσιν τῆς Τουρκίας , βλέπετε τί ἒκαναν στόν Ἐρντογάν ὁ ὁποῖος ἦταν παντοδύναμος πρίν ἀπό 60 ἡμέρες καί τώρα εἶναι ἒτοιμος νά παραιτηθῇ. Πρέπει νά σᾶς πῶ ὃτι ἰδιαίτερην συμπάθειαν γιά τόν Ἐρντογάν δέν ἒχω. Δέν ἒχω καθόλου ἰδιαίτερην συμπάθειαν διότι, εἶναι ἂποψίς μου προσωπκή χωρίς νά μπορῶ νά τό ἐμπεδώσω, ὃτι κι αὐτός εἶναι ἓνας πράκτορας ἐγκατεστημένος τῶν Καζάρων,ὁ ὁποῖος πιστεύω ὃτι προσπαθεῖ νά προκαλέσῃ τήν παρέμβασιν τῆς Ρωσσίας. Δηλ. θυμᾶστε ὃτι οἱ Καζάροι ξεκίνησαν μέ τό σχέδιον διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας τό 1974, ἐπομένως, ἰδέστε πῶς τώρα οἱ ἲδιοι πιέζουν, ὣστε ἐκεῖνος ὁ ἲδιος, ἐξάγει τήν κρίσιν πρός τό Αἰγαῖον καί τήν Συρίαν, εἶναι πολύ καλά σχεδιασμένον τό παιχνίδι. Ἐξάγοντας τήν κρίσιν πρός τήν Ἑλλάδαν καί τήν Συρίαν, δηλ. πρός τούς γείτονές του, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι φιλικά προσκείμενοι, τί κάνει ;;
Προσπαθεῖ νά προκαλέσῃ τήν παρέμβασιν τοῦ Ποῦτιν. Διότι ὁ Ποῦτιν τό μεγάλον του παιχνίδι τό ἒπαιξεν στήν Συρίαν καί τό δεύτερεον μεγάλο του παιχνίδι τό παίζει στήν Ἑλλάδαν, δηλ. ἡ παρουσία τοῦ Ποῦτιν στήν Ἑλλάδαν δέν εἶναι προσωρινή, οὒτε κι ὀλιγοχρόνια. Ὁ Ποῦτιν μελετᾶ κι ἐπεξεργάζεται τήν παρουσίαν του στήν Ἑλλάδαν γιά πολλά χρόνια. Πρέπει νά σᾶς πῶ πώς ὑπάρχουν πολλές βάσεις ὂχι μόνον πνευματικές ὂχι μόνον μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὂχι μόνον οἰκονομικές, ὂχι μόνον πολιτικές, ὐπάρχουν πολλές βάσεις  μέ τήν Ἑλλάδαν ὃπου ὁ Ποῦτιν ἒχει μεγάλην ἐπιρροήν. Δέν θέλω νά τό κάνω πιό λεπτομερές κι ἐπεκταθῶ σέ αὐτό τό θέμα, διαβεβαιῶ ὃμως πώς ἡ διείσθυσις τοῦ Ποῦτιν στήν Ἑλλάδαν, ὁ ἐναγκαλισμός τοῦ Ποῦτιν στήν Συρίαν, τί κάνει αὐτήν τήν στιγμήν ;;
«Προκαλεῖ τήν ἀντίδρασιν τῆς Τουρκίας». Ξέρανε δηλ. οἱ Καζάροι πώς πιέζοντας τόν Ἐρντογάν σέ αὐτήν τήν φάσιν, ἒχει δύο ἐπιλογές. Ἢ νά ξεσπάσῃ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς Συρίας, νά δοθῇ ἡ ἀπαιτούμενη αἰτιολογία στόν Ποῦτιν, νά μπῆ καί νά διαμελίσῃ τήν Τουρκίαν, αὐτό βεβαίως ἦταν τό σχέδιον ἀπό τό 1974, τό εἲχαμεν ἢδη ἀναφέρει. Βλέπετε ὃμως σέ πόσον περιορισμένον διάστημα ἀνατρέπονται οἱ ἰσορροπίες, στό BRICS, τό ἀκρωνύμιον αὐτό ἀναφέρεται στήν Βραζιλίαν, Ρωσσίαν, Ἰράν καί στήν Κίναν καί Νότιον Ἀφρικήν (Brazil-Russia-Iran-China-South Africa). Αὐτές λοιπόν οἱ χῶρες κάνουν μίαν οἰκονομικήν καί πολιτικήν συνένωσιν, γιά νά ἀντεπιτεθοῦν στίς προκλήσεις τῶν Καζάρων καί τῆς Νέας Τἀξης Πραγμάτων (ΝΤΠ).
Πέραν αὐτοῦ ὃμως ὁ Ποῦτιν ἒκανεν κι αὐτό που ὠνόμασεν εὐρασιατικήν ἒνωσιν. Ἡ εὐρασιατική ἒνωσις εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ ΝΑΤΟ. Τήν ἰδίαν μέρα λοιπόν που τό Ἰσραήλ ἒκανεν αἲτησιν γιά νά ὑπαχθῇ στήν εὐρασιατικήν ἒνωσιν, ἡ Σαουδική Ἀραβία ἒφτιαχνεν τό δικόν της ΝΑΤΟ, ὃλες δηλ. οἱ χῶρες τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου ἒνωσαν τίς στρατ. τους δυνάμεις, γιά νά δημιουργήσουν μίαν ὑψηλήν θά ἒλεγα στρατιωτικήν παρουσίαν στήν περιοχήν, ἐναντίον τοῦ Ἰράν. Γι’ αὐτόν τό λόγον, οἱ ἰσορροπίες οἱ ὁποῖες βλέπετε νά ἀνατρέπονται καθημερινῶς, θά πρέπει νά σᾶς βάλουν σέ σκέψεις, γιατί γίνονται αὐτά ;; Γιατί ὃλα αὐτά ἒγιναν τήν 20ήν καί τήν 21ην Δεκεμβρίου;
Διότι ἐγνώριζαν λοιπόν ὃλοι αὐτοί πώς τό μεγάλον μαγαζί τῶν Καζάρων, που λέγεται Federal Reserve δέν εἶναι πιά κάτω ἀπό τήν ἀπόλυτον κυριαρχίαν τους. Ὃτι δέν θά μπορούσαν πιά νά διαχειρίζονται ληστρικά τίς τύχες τῶν λαῶν, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ τραπεζικοῦ ὀργανισμοῦ. Οἱ ἀλλαγές στίς ἰσορροπίες δέν θά δώσουν καμμίαν αἲσθησιν στούς λαούς, διότι ὃλα θά ἐπέλθουν σιγά-σιγά. Μπορῶ νά σᾶς πῶ ὃμως πώς συμφωνήθηκεν νά μεταβιβασθῇ ἡ δικαιοδοσία καί ἡ ἰδιοκτησία τῆς Federal Reserve στούς λαούς καί τά χέρια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διότι μέχρι τώρα δέν βρισκόταν στά χέρια του, κι ἐπικεντρώνομαι στό γεγονός ὃτι, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον γίνεται ὁ ἒλεγχος τῶν λαῶν τῆς Γῇς, εἶναι μέσῳ τῆς Federal Reserve.
Federal Reserve λοιπόν ἀντικείμενον διαμάχης ἐδῶ καί τρία χρόνια ἀπό τό 2007 ἀφ’ ὃτου ἐξεκίνησεν ἡ κρίσις, ὃλες αὐτές οἱ κρισεις ἦσαν μία ὑπενθύμισις τῶν ἐπιβητόρων, γιά ποιόν λόγον ἒπρεπεν νά ἀνανεωθῇ αὐτή ἡ συμφωνία μεταξύ τῆς Federal Reserve καί τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, διότι ἀλλιῶς ὑποτίθεται θά ἒκαναν τήν Γῇν ἂνω-κάτω. Τήν ἰδιαν ἀκριβῶς διαδικασίαν ἐδημιούργησαν στήν Ἀμερικήν τό 1907, ὃπου ἒκαναν κάτι ἀνάλογον κι ἒτσι ἡ ἀμερικανική κυβέρνησις ἐθεώρησεν σωστόν νά δημιουργήσῃ αὐτήν τήν ἐπιτροπήν Ὂλντριτζ, ἀπό τό ὂνομα τοῦ γερουσιαστοῦ Ὂλντριτζ (που πῆρεν 15 ἂτομα μεταξύ τῶν ὁποίων κι οἱ τραπεζίτες Ρότσιλδ, Ροκφέλερ κλπ ὃσοι ἦσαν ἀνακατεμένοι στόν ἐσωτερικόν κλοιόν),  κι ἒκανεν ἓνα ντού στήν Εὐρώπην, προκειμένου νά δῇ πῶς λειτουργοῦν τά διάφορα οἰκονομικά συστήματα στήν Εὐρώπην καί τίς κεντρικές τράπεζες. Ἐπανελθών στήν Ἀμερικήν τό 1909, 10 καί 11, ἐκάθισεν κι ἒγραψεν αὐτό τό περιφημον ντοκουμέντο που εἶναι γνωστόν τῆς «ἐπιτροπῆς Ὂλντριτζ», γιά νά καταλήξουμεν ἐν τέλει στήν δημιουργίαν τῆς Federal Reserve, ἡ ὁποία παρακαλῶ, ἐξελέγη μέ πραξικόπημα.
Ἐψηφίσθη μέ πραξικόπημα στήν Βουλήν μέ τόν ἲδιον τρόπον που ὁ Σαμαρᾶς καί ὁ Βενιζέλος, αὐτά τά ὡραῖα δημοκρατικά παιδιά που περνοῦν τίς πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου, τήν νύχταν 12 ἡ ὣρα καί μοῦ θύμισεν ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ψηφίσθηκεν ἡ Federal Rederve, μοῦ θύμισεν ἐκείνην τήν ψηφοφορίαν ἐκείνου τοῦ κυρίου ἀπό τά Χανιά, που μέ ἂδειαν τήν αἲθουσαν τοῦ κοινοβουλίου, ἐπρότεινεν 139 νομοθετήματα, τά ὁποῖα ἀνεκοίνωσεν δυνατά κι ἐνέκρινεν μόνος του, ἐνῷ ἡ κόρη τοῦ κ. Κωνσταντοπούλου ὠρύετο ἀπό κάτω , «μά δέν ὑπάρχει κανείς μέσα στήν αἲθουσαν....», δέν θυμᾶμαι τό ὂνομά του ἓνας δημοκρατικώτατος βέβαια ἓλλην, που λυποῦμαι κι ἐντρέπομαι που εἶναι ἀπό τήν Κρήτην βεβαίως...καί ὁ ὁποῖος ἐψήφισεν 139 νομοθετήματα μέ τρία ἂτομα παρόντα στήν Βουλήν. Μέ αὐτόν τόν τρόπον δημιουργήθηκεν ἡ Federal Reserve καί ψηφίστηκεν τήν 23 Δεκεμβρίου τοῦ 1913 που ὃλοι οἱ βουλευτές ἀπουσίαζαν, γιά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων κι ὑπῆρχεν μόνον αὐτό που ὀνομάζουμεν «ἐπιτροπή ἒκτακτης ἀνάγκης» ἀπό 18 βουλευτές, στήν βουλήν τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν τήν πρότασιν γιά τήν δημιουργίαν τῆς κεντρικῆς τραπέζης, μέ τόν τρόπον που λειτούργησεν καί ἡ ὁποία πέρασεν βεβαίως, τήν ὑπέγραψεν ὁ πρόεδρος πρίν ἐπανέλεθι ἡ Βουλή νά συνεδριάσῃ καί πάλιν κι ἒτσι ἒγινεν ἡ Federal Reserve.
Αὐτό τό ἐργαλεῖον, τό ὁποῖον ἐπεβλήθη σέ ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότηταν, διότι ἀπό ἐκεῖ ἐξαρτῶνται, ὃλες οι οἰκονομίες. Εἲτε ἡ φέτα που ἀγοράζουμεν, εἲτε τό χαλοῦμι που ἀγοράζουμεν στήν Κύπρον ἀπό τόν Μπακάλην, εἲτε τά ἀεροπλάνα που ἀγοράζει ἡ Ἰνδία ἀπό τήν Ρωσσίαν, ὃλες αὐτές οἱ συναλλαγές περνοῦν ἀπό τήν Federal Reserve καθημερινῶς. Ἂρα καταλαβαίνετε ὃτι αὐτή ἡ τράπεζα εἶναι οὐσιαστικά ἡ μηχανή ἡ ὁποία λειτουργεῖ τόν πλανήτην.
Ἀμάραντος :
Εἰσπράτει τό χρῆμα στήν οὐσίαν......
Λαμπράκης :
Δέν εἰσπράττει τίποτε, δέν ἒχει οὒτε ἓνα δολλάριον στήν διακαιοδοσίαν της ἡ Federal Reserve. Τά χρήματα φυλάσσονται ἀλλοῦ, ἡ τράπεζα αὐτή ἒχει μόνον τήν δικαιοδοσίαν νά ἀνοίγῃ τούς κωδικούς, καί τίποτε ἂλλον. Μέ λίγα λόγια τά χρήματα τά ὁποῖα ἀνήκουν στούς λαούς, που ἒχουμεν ἐξηγήσει κατά κόρον, πῶς μπορεῖ κανείς νά τά πάρῃ, ἐπομένως δέν θά ἐπανέλθωμεν σέ αὐτό, ὃμως ἂν ἒχεις ὃλα τά ἐχέγγυα, ἂν σ’ ἒχουν ἐγκρίνει αὐτοί που πρέπει νά σέ ἒχουν ἐγκρίνει, τό τελικόν μέρος τοῦ δράματος εἶναι νά δώσης μίαν αἲτησιν στήν Federal Reserve καί νά περιμένῃς νά δοθοῦν οἱ κωδικοί καί νά πιστωθῇ ὁ λογαριασμός. Δέν εἶμναι δηλ. ἡ Federal Reserve ἡ ὀντότης που ἐγκρίνει τήν πληρωμήν, ἀλλά ἡ ὀντότης που κάνει τήν πληρωμήν.
Ἂλλο ἐγκρίνω τίς πληρωμές, οἱ ἰδιοκτῆτες εἶναι ἂλλοι, ἂλλοι εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν χρημάτων, ὑποτίθεται ὃτι εἶναι οἱ λαοί τοῦ πλανήτη, ἂλλοι εἶναι ἐκεῖνοι που ἐγκρίνουν νά πληρωθῇ μία ἐπιταγή, ἓνα ὁμόλογο κι ἂλλοι εἶναι ἐκεῖνοι που τό πληρώνουν, ἒτσι ;; Ἐπομένως αὐτός που ἀνοίγει τελευταῖος τούς κωδικούς εἶναι πάντα ἡ Federal Reserve. Ἐν ὀνόματι τῆς Federal Reserve, ἒχουν γίνει τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα στόν πλανήτην ἀπό τό 1913 μέχρι τό 2013. Ἐάν σᾶς πῶ τό ἀστρονομικόν ποσόν τό ὁποῖον πρέπει ἡ Federal Reserve νά πληρώσῃ σέ διαφόρους πιστωτάς, θά πέσετε ἀπό ἐκεῖ που κάθεστε. Σᾶς εἶπα ὃτι ὃλοι οἱ λαοί στόν πλανήτην χρωστοῦν περίπου 60 μέ 65 τρίς δολλάρια, ἒτσι ;; Ἒ λοιπόν μόνον σέ ἓναν πιστωτήν ἡ Federal χρωστάει 2,5 τετράκις ἑκατ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ὃτι δέν εἶναι δυνατόν.....
Ἀμάραντος :
Θά δοῦμε μέ τήν καινούργια χρονιά κ. Λαμπράκη.....
Λαμπράκης :
Ἡ καινούργια χρονιά θά εἶναι ἀποκαλυπτική σίγουρα.....Λοιπόν ἀντιλαμβάνεσθε πώς αὐτό τό μεγάλον ἐργαλεῖον τό ὁποῖον λέγεται Federal Reserve, πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε κάτι καλῶς ἢ κακῶς εἲχανε φτιάξει ἓνα σύστημα ληστρικόν ἀπέναντι στήν ἀνθρώπινην φυλήν, εἲχανε ὁμως φτιάξει ἓνα σύστημα που λειτουργοῦσεν, μερικά κομμάτια του εἶναι πραγματικά, θά ἒλεγα, πολύ σοφά φτιαγμένα γιά τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ὃμως δέν παύει νά εἶναι μιά ληστρική διαδικασία, ἐκμεταλλεύεται τούς λαούς καί τό ἐρώτημα που ἀβίαστα ἒρχεται, εἶναι ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ρότσιλδ ρέ παιδί μου ;; Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ροκφέλερ, ποιοί αὐτοί οἱ Στιούαρτ, ποιοί εἶναι οἱ Ὀπενχάϊμερ, ποιοί εἶναι ὃλοι αὐτοί που οὐσιαστικά ἐλέγχουν τίς τύχες τῶν λαῶν....;;
Εἶναι πραγματικά αὐτοί οἱ ὁποῖοι κάνουν κουμάντο τόν πλανήτην ;; Φαντάζομαι πώς ἀπό τήν 12μηνον τώραν ἐπικοινωνίαν μας, ἒχει πιά ἐμπεδωθεῖ στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων Νίκο, ἀλλά καί ὃσων ἂλλων μᾶς ἀκοῦν, ὃτι εἶναι οἱ 12 τραπεζίτες οἱ Ρότσιλδ, οἱ ὁποῖοι πραγματικά κι οὐσιαστικά κάνουν κουμάντο στόν πλανήτην. Μά αὐτοί ἐνεφανίσθησαν μόνον τά τελευταῖα 200 χρόνια. Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἒχουν προλάβει νά κάνουν τέτοιαν μεγάλην διάβρωσιν σέ ὃλες τίς κοινωνίες τοῦ πλανήτη ; Ἀρχίζωμεν λοιπόν κι εἶναι πλέον καιρός νά ἀνερωτᾶται κανείς καί πιστεύω πώς ἒχει πλέον ὡριμάσει στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων καί ὃσων ἂλλων ὑπολοίπων ἀνθρώπων, νά καταλάβουν ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ παγκόσμιοι ἐπιβήτορες. Κατ’ ἀρχήν θά ἢθελα νά ταυτοποιήσωμεν τούς Ἓλληνες. Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν ὃτι ἡ λέξις ἓλλην κι ἐλευθερία ἀρχίζουν ἀπό τό ἲδιον πρόθεμα ;;
Ἓλλην καί ἐλευθερία, τό τί σημαίνει ἓλλην καί Ἑλλάς τό ἒχουμεν ἐξηγήσει. Νά πᾶμε τώρα νά ἰδοῦμεν τί σημαίνει ἐλευθερία κι ἐδῶ νά κάτσουμεν πέντε λεπτά νά διαλογισθοῦμεν τό γιατί ἡ λέξις ἐλευθερία εἶναι ταυτοποιημένη μέ τόν ἂνθρωπον. Τό ΕΛ ἀντιλαμβάνεσθε ὃτι προέρχεται ἐκ τοῦ «ἐκ τῶν ἂνω ἐλθόντος», τοῦ θεοῦ δηλ. αὐτοῦ που κατῆλθεν. Τό ΕΛ σημαίνει τό καλόν, τό ἀγαθόν. Τό τελευταῖον λοιπόν χαρακτηριστικόν τῆς λέξεως ἐλευθερία, εἶναι τό συνθετικόν θορή(ἡ) ἢ θορός (ὁ) = τό σπέρμα τοῦ ἂρρενος, γέννημα, αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει. Ἒχωμεν λοιπόν τήν ἑρμηνείαν τό ἐκ τῶν ἂνω ἐλθόν (τό ἐκ θεοῦ) σπέρμα, τό ὁποῖον κατέβηκεν ἀπό ἐπάνω.
Ἡ ταυτοποίησις λοιπόν τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τῆς ἐλευθερίας, ἀναφέρεται στό σπέρμα θεῶν τό ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῶν ἂνω. αὐτό σημαίνει ἐλευθερία, αὐτό εἶναι ἐκπεφρασμένον στήν πνευματικήν του διάστασιν. Στό φυσικόν πεδίον, ἐλευθερία σημαίνει ὃτι, μέ τήν ἒλευσιν θορῆς, δηλ. μέ τήν ἀνδρικήν ἐκσπερμάτωσιν, (ἡ ἀνδρική ἐκσπερμάτωσις ἐξαρτᾶται ἀπό τό συναίσθημα καί τό ἒνστικτον), ἀπελευθεροῦται λοιπόν ἡ λογική καί ἀνέρχεται ὁ διαλογισμός στό πεδίον τοῦ ἑλληνισμοῦ, δηλ. τήν λογικήν. Ἀντιλαμβάνεσθε λοιπόν ὃτι ἡ ἀνδρική ἐκσπερμάτωσις εἶναι ἀποτέλσμα ἐνστίκτου καί συναισθήματος, αὐτό λοιπόν τό συναίσθημα καί τό ἒνστικτον ὃταν ἐνεργοποιηθοῦν κι ἐπέλθει ἡ ἒλευσις θορῆς ἢ θοροῦ, αὐτή εἶναι ἐκείνη που ἀπελευθερώνει τό πνεῦμα, πρός τήν λογικήν διεργασίαν. Αὐτή εἶναι σέ ἐπίπεδον ὑλικόν ἡ διεργασία, ἐνῷ σέ πνευματικόν ἐπίπεδον, σημαίνει τό σπέρμα τό ἐλθόν ἂνωθεν, που συμβολίζει κι εἶναι ἡ περιγραφή τῆς προελεύσεως τῶν Ἑλλήνων.
Θά σᾶς κάνει ἲσως ἐντύπωσιν ἀλλά στόν πλανήτην ὑπάρχουν δύο εἰδῶν ἂνθρωποι. Τό ἓνα εἶναι ἐκεῖνον τό ὁποῖον προῆλθεν ἀπό τό γήϊνον στοιχεῖον, ἒχουμεν ἐξηγήσει ὃτι ὁ Homo sapiens ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκεν πρίν 235.500 χρόνια, δημιουργήθηκεν ἀπό τό γήϊνον στοιχεῖον δηλ. ἀπό τήν βαθμιαίαν ἐξέλιξιν τοῦ αὐστραλοπιθήκου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιήθηκεν γιά τό βασικόν δοχεῖον τῶν γενετικῶν πειραμάτων γιά νά δημιουργηθῇ ὁ Homo sapiens. Ἡ ἐξελικτική πορεία τοῦ Homo Neaderdal δηλ. τοῦ προηγουμένου ἐξελικτικοῦ μοντέλου ἀνθρώπου στόν πλανήτην, ὁ Homo Neaderdal εἶχεν φθάσει νά ἒχῃ ἀντίθεσιν τῶν δακτύλων, νά μπορῇ νά ἐπικοινωνῇ μέ κραυγές, ὂχι ὃμως μέ λόγον. Ἡ περιεκτικότης τοῦ κρανίου του ἦταν 530 γραμμ. καί ξαφνικά ἐμφανίζεται ὁ Homo sapiens χωρίς καμμίαν ἐξελικτικήν πορείαν μέ χωρητικότηταν κρανίου 1250 γραμμ. δηλ. τριπλασιάσθηκεν σχεδόν ἡ χωρητικότης τοῦ κρανίου τοῦ Homo sapiens μέ τήν πρόσθεσιν τοῦ φλοιοῦ τοῦ ἐγκεφάλου, ὁ ὁποῖος εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν ἀνθρώπινον τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου.
Ἐδῶ λοιπόν ἒχωμεν κι ἓναν Homo sapiens, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκεν ἀπό τούς Ἀνουνάκι, γιά συγκεκριμένον λόγον. Θά μοῦ πῆτε ποῦ τό ξέρεις ἐσύ;; Τό ξέρωμεν διότι μετά τήν μετάφρασιν τῶν πλακῶν τῆς Νινευΐ, (ἡ βιβλιοθήκη τῆς Νινευΐ που ἀνακαλύφθηκεν τό 1851) μᾶς ἒδωσεν περίπου 28000 πήλινες πλᾶκες, ὃπου περιγράφονται ὃπως ἒχωμεν ἐξηγήσει στό παρελθόν τά γενετικά πειράματα κι οἱ χημικοί τύποι, ἀκόμη ὃμως μᾶς ἒδωσαν καί τήν περιγραφήν ἀλλά καί τίς εἰκόνες τῶν ὀργάνων τῶν ἐργαστηρίων ὃπου ἒγιναν τά γενετικά πειράματα, γιά νά δημιουργηθῇ ὁ Homo sapiens. Ἐρχόμεθα τώρα καί διερωτώμεθα ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ποῦ καί ποιές εἶναι οἱ θέσεις τῶν Ἑλλήνων σέ αὐτό.
Θυμόσαστε ὃτι ὁ Προμηθεύς ἦταν Τιτάν, δέν ἦτο Ὀλύμπιος. ἦταν δηλ τῆς ἀντιπάλου παρατάξεως. Ἐνθυμεῖσθε πώς οἱ Ὀλύμπιοι ἐνίκησαν τούς Τιτᾶνες. Ὁ Προμηθεύς ἦταν ἓνας ὃμως καλοπροαίρετος Τιτάν κι ἦταν ἐκεῖνος που παρέδωσεν αὐτήν τήν μεγάλην δυνατότηταν , τοῦ Homo sapiens, τοῦ ἒδωσεν δηλ. τήν λογικήν διεργασίαν καί ἐνεργοποίησεν σέ κάποιαν φάσιν στό παρελθόν ὃλον τόν ἐγκέφαλον τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν νομίζετε πώς ὁ πολιτισμός μας σήμερα εἶναι ἐξελιγμένος, σᾶς λέγω ὃτι εἶναι ἐξελιγμένος πρός τά ὀπίσω. θυμᾶστε ὃτι ὁ πολιτισμός στήν Γῇν ξεκίνησεν ἀπό τό χρυσοῦν γένος, τό ἀργυροῦν, τό χάλκινον, τό ἡρωϊκόν καί τελικῶς τό σιδηροῦν γένος. Ἐμεῖς εὐρισκόμεθα τώρα στό σιδηροῦν γένος, δηλ. στό κατώτερον σημεῖον, καταλήξεως μᾶλλον ἢ ἀνελίξεως τοῦ πολιτισμοῦ.
Ἐπομένως, μίαν στιγμήν ἰδιαίτερα κατά τήν ἐποχήν τοῦ χρυσοῦ γένους, καί οἱ 12 ἂλυσοι τοῦ DNA ἦσαν ἐνεργοποιημένες, οἱ δέ δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου βεβαίως ἦσαν πολύ ὑψηλώτερες ἀπό ὃ,τι οἱ σημερινές....
Ἀμάραντος :
Κύριε Λαμπράκη ποιό ἦταν τό ἰσχυρώτερον γένος..;
Λαμπράκης :
 Τό χρυσοῦν ἀσφαλῶς...Τό χρυσοῦν γένος, τώρα ὃμως......δέν φθάσαμεν ἀκόμη στούς Ἓλληνες ἒτσι  ;; Δέν εἶναι αὐτός ὁ τρόπος που δημιουργήθηκαν οἱ Ἓλληνες.....Ἀφοῦ λοιπόν δόθηκεν ἀπό τόν Τιτᾶναν Προμηθέαν αὐτή ἡ δυνατότης, ἒγινεν...., νά μήν πᾶμε στίς λεπτομέρειες μία μεγάλη ἀτασθαλία ἀπό τό ἀνθρώπινον γένος, τό ὁποῖον κατέληξεν σέ καταστροφήν του, τοὐλάχιστον δύο φορές καί γιά νά ἀπαλειφθοῦν οἱ μνῆμες, διότι πρόκειται γιά μνῆμες τρόμου καί φόβου, ἰδιαίτερα μέ τούς δύο τελευταίους κατακλυσμούς, δηλ. τοῦ Δευκαλίωνος καί τοῦ Δαρδάνου. Αὐτοί οἱ δύο τελευταῖοι κατακλυσμοί ἐδημιούργησαν τέτοιες μνῆμες τρόμου, που ἒπρεπεν νά ἀπαλειφθῇ ἀπό τίς μνῆμες τοῦ DNA.
Εἲπαμεν ὃτι τό DNA δέν εἶναι τίποτε ἂλλον ἀπό ἓνα πρόγραμμα ἠλεκρονικοῦ ὑπολογιστοῦ, στό ὁποῖον εἶναι ἐγγεγραμμένον ἓνα συγκεκριμένον πλῆθος πληροφοριῶν, τό ὁποῖον ἐκφράζει τήν καθημερινότητάν μας. Ὁ συμβολισμός λοιπόν που εἲπαμεν τήν προηγουμένην φοράν τῶν 10 φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ που ἒχουν χαθεῖ, στό βάθοις τῆς ἱστορίας, ἀναφέρεται σαφῶς στήν ἀπώλειαν τῶν 10 ἀλύσσεων τοῦ DNA. Ἀκοῦστε τώρα τήν ἐξήγησιν τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὃσον ἀφορᾶ στό DNA. Ὃπως βλέπετε τό DNA ἒρχεται σέ ζεύγη ἀλύσσεων, ἒτσι ;; Ζεύγη ἀλύσσεων σέ θετικές κι ἀρνητικές δυνάμεις. Ἐπομένως ἂν τό δεῖτε πῶς εἶναι μορφολογικά τό DNA, θά βάλετε στό μυαλόν σας μίαν σκάλα ἡ ὁποία ἒχει ἓναν κάθετον ἂξονα ἀπό τήν μίαν μεριάν καί ἓναν ἀπό τήν ἂλλην. Τά σκαλοπάτια τώρα ἀποτελοῦνται ἀπό 4 ἀμινοξέα. Δηλ. τό κάθε σκαλοπάτι ἒχει δύο καί ἡ ἐναλλαγή καί ἡ συνέχεια στό κάθε σκαλοπάτι, καθορίζει καί τήν πληροφορίαν που εἶναι ἐγγεγραμμένη σέ αὐτό τό συγκεκριμένον σημεῖον που λέγεται λόχις.
Νά σκεφθῆτε λοιπόν, δέν θυμᾶμαι ἂν τήν προηγουμένην φοράν τό εἲπαμεν μαζί, ὃτι 1 γραμμ. ἀνθρωπίνου DNA μπορεῖ νά πάρῃ 490 ἑκατ. gigabytes. Καταλαβαίνετα λοιπόν ὃτι αὐτό τό πρόγραμμα ἠλεκτρ. ὑπολογιστοῦ που λέγεται ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό πρόγραμμα σέ κάποια χρονικήν στιγμήν λειτουργοῦσεν στό ἀνώτατόν του σημεῖον, σέ πολύ ἱκανοποιητικόν πεδίον κι ὁ συμβολισμός τῆς δεσμεύσεως τοῦ Προμηθέως στόν Καύκασον, εἶναι ὃτι, ἀντελήφθησαν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἒκαναν τά πειράματα, ὃτι κακῶς ἒδωσεν ὁ Προμηθεύς τέτοιαν δυνατότηταν στόν ἀνθρώπινον ἐγκέφαλον καί γι’ αὐτόν τόν λόγον ἐξαφάνισαν τίς 10 φυλές τοῦ Ἰσραήλ, δηλ. τίς δέκα ἀλύσσους τοῦ DNA.
Ἐπί πλέον ἡ δεύτερη ἂλυσσος, γιά νά καταλάβετε μέ τί λεπτομέρειαν προσπαθεῖ ὁ ἐβραϊσμός νά οἰκειοποιηθῇ τίς ἰδέες τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐπειδή δέν ταιριάζει ἡ...., τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος δηλ. δέν εἶναι ἐνεργή 100 %, εἶναι μέ ἂλλα λόγια μιάμισυ οἱ ἐνεργές ἂλυσσοι τοῦ DNA που λειτουργοῦν, αὐτό ἀκριβῶς λένε καί οἱ Ἐβραῖοι, ὃτι 10,5 εἶναι οἱ φυλές τοῦ Ἰσραήλ που χάθηκαν...ὃπως δηλ. εἶναι 10,5 οἱ ἂλυσσοι τοῦ DNA που χάθηκαν, τό ἲδιον εἶναι κι οἱ 10,5 φυλές τοῦ Ἰσραήλ. Τά γενετικά πειράματα καί τά ὑβρίδια που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τόν Homo sapiens, δημιουργήθηκαν ἀπό τούς ἰχθυοσαυρικούς, ἀπό αὐτούς τούς συμπαντικούς πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι κατῆλθαν στόν πλανήτην πρίν ἀπό 13.000 χρόνια καί κατέλαβον τήν Ποσειδωνίαν.
Ὁ Ποσειδών ἦτο ἀδελφός τοῦ Διός καί ἂν ἀνατρέξωμεν στήν Μυθολογίαν διεσώθη μέ τόν ἲδιον τρόπον που διεσώθη ὁ Ζεύς. Ὃταν λοιπόν αὐτοί οἱ πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπό τούς ἀστερισμούς τοῦ Βοώτη 5, τοῦ Ἡρακλέους, τοῦ α΄ Ὂφεως, τοῦ Λαγοῦ καί τοῦ Δράκοντος, ὃλοι ἰχθυοσαυρικοί, αὐτοί ὃταν ἒπεσαν στόν δικόν μας τόν χῶρον, ζήτησαν ἂδειαν νά κατέλθουν στήν Ποσειδωνίαν. Κατῆλθαν στήν Ποσειδωνίαν μέ τήν ἒγκρισιν τῶν Ὀλυμπίων. Ὃταν ἡ ὁμάδα που κατέβηκεν ἀντελήφθη τήν μεγαλειώδη ἒκτασιν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ποσειδωνίας, ἐξέχασεν τόν Γιαχβέ, τόν ναύαρχον δηλ. τοῦ ἀστροστόλου,καί προσηρτήθη στήν κοινωνίαν τῆς Ποσειδωνίας. Ὃταν ὁ Γιαχβέ τό κατάλαβε κατέβασεν ὃ,τι δυνάμεις διέθετε καί κατέλαβεν τήν Ποσειδωνίαν.
Τήν μετωνόμασεν ἒκτοτε σέ Ἀτλαντίδαν. Πολλοί διέφυγαν πρίν ἢ ταυτόχρονα μέ τήν κάθοδον τοῦ Γιαχβέ , πρός τίς ἀκτές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀμερικῆς.  Ἒτσι ὁ Γιαχβέ κατέλαβεν τόν ζωτικόν χῶρον τῆς Ποσειδωνίας που μετωνόμασεν σέ Ἀτλαντίδαν καί ἐπί 1500 χρόνια κατεῖχεν τήν ἀρχήν τῆς Ποσειδωνίας. Πολλά ἀπό τά ἀνάμικτα πλέον ὂντα τῆς χώρας, που ἦσαν ὑβρίδια Ἑλλήνων καί ἰχθυοσαυρικῶν, ἐδημιούργησαν τήν κοινωνίαν που ὁ Γκούντενχοφ Καλέργη ὁραματίζεται γιά τήν Εὐρώπην τώρα, ἡ ὁποία πέρασεν στίς ἀκτές τῶν δύο ἂλλων ἠπείρων. Τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Ἀφρικῆς. Ὁ τυπικός πληθυσμός ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖτο τήν κοινωνίαν αὐτήν εἶναι οἱ σημερινοί Μαροκινοί , στίς ἀκτές τῆς Ἀφρικῆς ἐνῶ στήν ἂλλην ἀκτήν ἦσαν οἱ Μούρ, οἱ ὁποῖοι κατεῖχον τήν γῇν τῆς Βορείου, Κεντρικῆς καί Νοτίου Ἀμερικῆς.
Ὃταν ἒφθασεν ὁ Κολόμβος κι ὃλοι οἱ ἂλλοι Ἰσπανοί κατακτητές κι ἀριθμούσαν (οἱ Μούρ) 140 ἑκατ. σέ ὃλην τήν βόρειον καί Νότιον Ἀμερικήν.
Ὁ πληθυσμός τῆς Αἰγύπτου λοιπόν ἦταν ἓνα ἀποτέλεσμα μεταφορᾶς καί μῖγμα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Γιαχβέ. Οὐσιαστικά ὁ Ἀβραάμ, δέν ξέρω πόσοι ἀπό ἐσᾶς τό γνωρίζετε, εἶχεν πέσει λιμός λέει καί προτοῦ φθάσωμεν στόν Ἰακώβ μέ τά παιδιά του, θέλω νά τό θυμᾶσθε αὐτό, διότι ἡ παλαιά Διαθήκη βρίθει ἀναληθειῶν καί ψεύδους, ἐπομένως θέλω νά χρησιμοποιήσετε τήν ἑλληνικήν σας λογικήν καί νά καταλάβετε τί λέει ἡ παλαιά διαθήκη. Ὁ Ἀβραάμ λέει ἐπειδή εἶχεν πέσει λιμός πῆρε τήν γυναίκα του τήν Σάραν καί μετέβη στήν Αἲγυπτον........
Ἐδῶ θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς διαβάσω ἓνα μικρόν κομμάτι ἀπό τήν «Ἒξοδον», σᾶς διαβάζω λοιπόν τί ἒγινεν ὃταν ἒφθασεν ὁ Ἀβραάμ στήν Αἲγυπτον : «...καί ἐγένετο λιμός ἐπί τῆς γῇς καί κατέβη Ἂβραμ εἰς Αἲγυπτον παροικῆσεν ἐκεῖ.....» Ἐδῶ λοιπόν, τό παραμῦθι ὃτι ὁ Ἀβραάμ κατοικοῦσεν στήν περιοχήν που σήμερα εἶναι τό Ἰσραήλ καί ἡ Παλαιστίνη τελειώνει ἐδῶ. Διότι ἐγένετο λιμός ἐπί τῆς γῇς κι ἒφυγεν ὁ Ἀβραάμ ἀπό ἐκεῖ που ζοῦσεν κι ἐπῆγε στήν Αἲγυπτον, παροικῆσεν ἐκεῖ ὃτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμός ἐπί τῆς γῇς ἐγένετο δέ εἶτα ἢγγισεν τήν Αἲγυπτον  εἶπεν Ἂβραμ Σάραν τῇ γυναίκί αὐτοῦ, νά τό μεταφράσω σέ ἀπλά ἑλληνικά γιά νά καταλάβετε, τί ἒγινεν καί ποία ἀκριβῶς εἶναι ἡ ποιότης τῶν γεννητόρων τοῦ ἐβραϊσμοῦ. Τότε λέει ἒγινεν λιμός κι ἦρθεν πεῖνα στήν Χαναάν καί γι’ αὐτό ὁ Ἀβραάμ κατέβηκενν στήν Αἲγυπτον νά κατοικήσῃ ἐπειδή ἦτο μεγάλη πεῖνα στήν χώραν τῆς Χαναάν, ὃταν, λέει, ἐπλησίαζεν νά εἰσέλθῃ στήν Αἲγυπτον, εἶπεν στήν Σάραν τήν γυναίκαν του, γνωρίζω καλά ὃτι εἶσαι πολύ ὂμορφη, κι ὃταν σέ ἰδοῦν αὐτοί οἱ Αἰγύπτιοι θά ποῦν, αὐτή ἡ γυναίκα εἶναι σύζυγός μου, τότε λέει θά θανατώσουν ἐμένα, ἐσένα δέ θά σέ περιποιηθοῦν καί θά σοῦ δώσουν τιμές, γι’ αὐτό καλύτερα πές ὃτι εἶσαι ἀδελφή μου, οὓτως ὣστε χάριν σοῦ, νά εὒρω κι ἐγώ μίαν εὐμενῆ ὑποδοχήν, νά διαφύγω τόν θάνατον καί νά ζήσω χάριν σέ σέναν.
Πράγματι λέει στήν συνέχειαν εἶδαν οἱ Αἰγύπτιοι ὃταν μπῆκαν στήν Αἲγυπτον τήν γυναίκαν του ὃτι ἦταν ὡραιοτάτη κι οἱ ἂρχοντες τοῦ Φαραώ τήν εἶδαν τήν ἐπῄνεσαν καί τήν ὡδήγησαν στά ἀνάκτορά του. Μιλοῦμεν τώρα γιά τήν γυναίκαν τοῦ Ἀβραάμ τήν Σάραν, πάλιν δέ κατόπιν αὐτοῦ, εἶδον μέ εὐμένειαν κι ἐπεριποιήθησαν τόν Ἀβραάμ καί τόν βοήθησαν νά ἀποκτήσῃ αὐτός καί ὂνους καί πρόβατα καί ἡμιόνους καί δούλους... Ἢθελα κάποιος νά μᾶς ἐξηγήσῃ ἀπό αὐτούς τούς ἀγαπητούς φίλους που διαβάζουν τήν παλαιάν διαθήκην, γιά ποιόν λόγον ἒδωσαν ὂνους κι ἡμιόνους, πρόβατα κι ὃλα τά ὑπόλοιπα ζωντανά, γιατί τά ἒδωσαν στόν Ἀβραάμ, ἒπειδή ἦταν ὂμορφη ἡ ἀδελφή του ;; Γι’ αὐτό τά δώσανε..;;;
Ἀμάραντος :
Ἀπορίας ἂξιον κ. Λαμπράκη αὐτό.....
Λαμπράκης :
Ναί... ἂκουτώρα κι αὐτό..κι ὁ γυιός του ὁ Ἰσαάκ, ὃταν λέει ρώτησαν οἱ ἂνθρωποι τοῦ τόπου γιά τήν  γυναίκαν αὐτοῦ, (ἡ γυναίκα τοῦ Ἰσαάκ ἦταν ἡ Ρεβέκκα ἂν θυμᾶστε) καί εἶπεν αὐτός, «ἀδελφή μου ἐστί διότι ἐφοβήθην εἰπεῖν ὃτι εἶναι δική μου γυνή, μήπως μέ φονεύσωσιν οἱ ἂνδρες τοῦ τόπου διά τήν Ρεβέκκαν ἐπειδή ἦτο ὡραία εἰς τήν ὂψιν» . Καταλαβαίνετε λοιπόν γιά νά μήν πάω καί πάρα πέρα γιά τό ποῦ ἀρχίζουν οἱ διαφορές τοῦ ἑλληνισμοῦ......
Θυμᾶστε ὃτι πήραμεν ἀπό τίς δύο ἀλύσσους τοῦ DNA τό ἂρρεν καί τό θῆλυ καί πᾶμε τώρα νά δῆτε  πῶς ἀντιμετωπίζει τήν γυναίκαν ὁ ἐβραϊσμός. Πῶς τήν ἀντιμετωπίζει ὁ ἑλληνισμός καί πῶς ὁ ἐβραϊσμός. Μεγάλη ἡ σημασία αὐτοῦ που σᾶς λέγω στά περαιτέρῳ..... Τί ἒγινεν τώρα λοιπόν ;; Μετεφέρθη ὁ πληθυσμός τῆς Ἀτλαντίδος στήν Αἲγυπτον, ἓνας ἀνάμικτος πληθυσμός... καί δικαιολόγησαν οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου(στόν Σόλωναν) ὃτι ὁ πληθυσμός τῆς Γῇς προῆλθεν ἀπό τούς Ἓλληνες, χίλια ἒτη πρίν τήν κάθοδον τοῦ Γιαχβέ στήν Ἀτλαντίδαν κι ἐρωτώμεθα τώρα, εἶναι διαφορετικοί δηλ. οἱ Ἓλληνες ;; Λοιπόν, οἱ δεύτεροι, δηλ. οἱ Ἓλληνες προῆλθαν ἀπό σπέρμα θεῶν, σᾶς δίνω μόνον ἓν ἀπλόν παράδειγμα ἀπό τά διονυσιακά τοῦ Παπαπολίτη, ὃτι οἱ τρεῖς ἂρχοντες Διόνυσος, Περσεύς καί Μίνως ἦσαν ὃλοι τέκνα τοῦ Διός, ἀπό τήν Σεμέλην, τήν Δανάην, καί τήν Εὐρώπην. Ἂν κυττάξετε στήν Μυθολογίαν τήν ἲδιαν ἀκριβῶς τακτικήν ἠκολούθησαν καί οἱ θεοί, ἀλλά καί οἱ θεές.
Δηλαδή τόσον ἡ Δήμητρα, ὃσον καί ἡ Ἀφροδίτη, ὃσον καί ἡ Ἀθηνᾶ, ἐνθυμεῖσθε τί ἒγινεν μέ τόν Ἂρην στήν Τροίαν, ὃτι δηλ. διεκυβεύετο ἡ τύχη τοῦ Πάριδος ἀπό δύο θεές, καταλαβαίνετε λοιπόν ὃτι αὐτή ἡ τακτική, δηλ. ἡ μ εταβίβασις τοῦ θεϊκοῦ σπέρματος καί τοῦ θεϊκοῦ DNA στούς ἀνθρώπους..., γι’ αὐτό ἐξ ἂλλου ὁ Ἰσοκράτης λέγει ἐμεῖς δέν διώξαμεν κανέναν γιά νά βρεθοῦμεν ἐδῶ, εἲμεθα αὐτόχθονες, ἒχωμεν γεννηθεῖ ἐδῶ. Ἒτσι εἶπεν ὁ Ἰσοκράτης στόν πανηγυρικόν του. Ἒχωμεν λοιπόν ἐδῶ τώρα δύο εἰδῶν ἀνθρώπους ἐδῶ πάνω στόν πλανήτην, αὐτοί οἱ ὁποῖοι γεννήθησαν ἀπό τά γενετικά πειράματα μέ βάσιν τό ἀρχέγονον γενετικόν ὑλικόν τοῦ πλανήτη, κι αὐτούς οἱ ὁποῖοι εἶναι σπέρμα θεῶν. Τούς μέν δεύτερους ἐκπροσωπεῖ ὁ ἑλληνιοσμός, τούς δέ πρώτους οἱ δυνάμεις τοῦ Γιαχβέ.
Ἐδῶ τώρα πρέπει νά ξεκαθαρίσωμεν τό θέμα ἐβραϊσμός. Ὁ ἐβραϊσμός δέν εἶναι, παρά ἓνα μεγάλον θῦμα αὐτῶν τῶν συμπαντικῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ὃπως εἲπαμεν εἶναι ὃλοι ἰχθυοσαυρικοί καί ἰδιαίτερα δέ, ἐκεῖνοι που προέρχονται ἀπό τόν ἀστερισμόν τοῦ Δράκοντος. Οἱ Δράκοι εἶχαν ἐπανἐλθει στήν Γῇν πρό ἑκατ. ἐτῶν. Ἐνθυμεῖσθε ἀπό τήν ἐποχήν τῶν δεινοσαύρων οἱ ὁποῖοι λέει ἐντελῶς ξαφνικά ἐξαφανίσθησαν κι ὃλοι μᾶς ἒχουν πείσει ὃτι αὐτό ἒγινεν ἐξ αἰτίας ἑνός μετεωρίτου, (αὐτό θά τό συζητήσωμεν... (κενόν)..ἀπό τήν Ἀτλαντίδαν ἀκολούθως μετά ἀπό τήν καταβύθισιν ἀπό τούς Ἡρακλειδεῖς διέφυγαν στις ἀκτές τῆς.......
Ἀμάραντος :
Κύριε Λαμπράκη νά σᾶς κάνω μίαν ἐρώτησιν μιας κι εἲμαστε σ’αὐτό τό θέμα..;; Εἶναι κάποιος ἀκροατής, ὁ Νικήτας, πῶς ἦταν ἡ μορφή τῶν ἰχθυοσαυρικῶν που κατῆλθαν στήν Ἀτλαντίδαν ;; Εἶχαν ἀνθρώπινην μορφήν;;;;
Λαμπράκης ;
Νά σᾶς πῶ...., ἐάν μπεῖτε στό διαδίκτυον ὑπάρχει ἓνας κατάλογος ἀπό περίπου 60 μορφώματα, τά ὁποία εἶναι μπορῶ νά σᾶς πῶ ἀπό ἂλλες πηγές διασταυρωμένες, ὃτι εἶναι πολύ κοντά στήν ἀλήθειαν, θά δῆτε καί τίς φωτογραφίες, ἐπίσης τά γενετικά πειράματα, δέν σταμάτησαν ἀπό τότε, συνέχισαν καί συνεχίζονται καί σήμερον, ἒτσι ;; Δέν σταμάτησαν ποτέ, κι ὁ λόγος εἶναι ὃτι προσπαθοῦν νά πλησιάσουν τό ἀνθρώπινον DNA, δέν θέλω νά σᾶς περιγράψω διά τοῦ ραδιοφώνου πῶς εἶναι, πάντως ὃσοι ἐνδιαφέρονται νά ἀνατρέξουν στό διαδίκτυον. Ἒχει πάρα πολλές μορφές καί μάλιστα τά γένη εἶναι σέ κατηγορίες τῶν ὑποχθονίων, αὐτοί εἶναι οὐσιαστικά ἐκεῖνοι που συνεργάστηκαν μέ τούς Κρόνιους.
Οἱ Κρόνιοι, θυμᾶστε ἀπό τήν δικήν μας τήν Μυθολογίαν, τήν δικήν μας ἱστορίαν, ὃτι οἱ Κρόνιοι δηλ. ὁ πατέρας τοῦ Διός καί τοῦ Ποσειδῶνος, μετεπήδησεν στό στρατόπεδον τῶν ἀποστατῶν τοῦ Γιαχβέ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἰχθυοσαυρικῶν, κι ἒφτιαξαν αὐτό τό συνονθύλευμα που λέγονται ἀποστάτες, εἶναι ἐκεῖνοι που προσπαθοῦν νά συντηρήσουν τό ἀνθρώπινον γένος στό κατώτατον σημεῖον τοῦ σιδηροῦ γένους ὃπου εἲμεθα τώρα καί νά μήν ἐπιτρέψουν τήν ἀνέλιξιν, τήν ζεῦξιν του πρός τό θεῖον δηλ. Οἱ  Ἂτλαντες, (ἒκανα αὐτήν τήν προεισαγωγήν γιά νά δῆτε πῶς πάλιν στίς μέρες μας, ἒχωμεν τήν ἐπικυριαρχίαν αὐτῶν τῶν ἰδίων, ἐκείνων τῶν ὀντοτήτων οἱ ὁποῖες ἐδημιουργήθησαν ἐν τέλει στόν πολιτισμόν τῆς Ἀτλαντίδος καί θά σᾶς παραπέμψω νά ἐρευνήσετε δύο ἰστότοπους στό Ἲντερνετ ἢ νά διαβάσετε τά ἀνάλογα βιβλία).
Τό ἓνα ὀνομάζεται ἡ Κρόνια ἀδελφότης «The Saturnalian Brotherhood», ἒτσι λέγεται, στά λατινικά Saturn λέγεται ὁ Κρόνος, τό δεύτερον τό ὁποῖον εἶναι καί τό πιό σημαντικόν ἀπό ὃλα, διότι ἀπό τό Saturnalian Brotherhood δέν θά βρῆτε ὃλα τά στοιχεῖα που χρειάζεστε, θά τά βρῆτε ὃμως στό ἀκόλουθον: «Arcana, Arcanorum Atlantis». Τί εἶναι λοιπόν αὐτό ;; Εἶναι οἱ ἀρχαιότεροι τῶν ἀρχαίων τῆς Ἀτλαντίδος. Στήν Ρώμην λοιπόν ὃπως ξέρετε ὑπάρχουν διεσπαρμένοι 13 ὀβελίσκοι. Οἱ ὀβελίσκοι αὐτοί μπορεῖ νά σᾶς προξενεῖ ἒκπληξιν, ἀλλά δέν εἶναι σημερινοί, 7 ἢ μᾶλλον 8 ἀπό τούς 13, προέρχονται ἀπό τήν δυναστείαν τοῦ Ραμσῆ τοῦ β΄ καί τοῦ Ραμσῆ τοῦ γ΄, εἶναι δηλ. τοὐλάχιστον 4.000 ἐτῶν, ὁ ὑψηλώτερος ἀπό αὐτούς εἶναι 35,5 μ. ὁ δέ μικρότερος εἶναι 22,5 μ. Οἱ 8 που προέρχονται ἀπό τήν ἀρχαίαν Αἲγυπτον εἶναι φτιαγμένοι ἀπό κόκκινον γρανίτην. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι μονοκόμματοι. Μερικοί ἀπό αὐτούς εἶχαν πέσει, εἶχαν σπάσει (στήν Αἲγυπτον), ἀλλά ἒγιναν οἱ ἀνασκαφές ὃπου ἒπρεπεν, κι ἀνεστηλώθησαν στά 13 ἀρχοντικά που βρίσκονται στήν Ρώμην.
Αὐτά τά ἀρχοντικά δέν κατοικοῦνται σήμερα ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες τους διότι, τοὐλάχιστον οἱ μισοί ἀπό αὐτούς ἒχουν μετοικήσει καί ζοῦν στήν Ἰνδίαν καί τήν Κίναν.........
Ἀμάραντος :
Ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος κ.Λαμπράκη που ἐπῆγαν ἀλλοῦ..;;
Λαμπράκης :
Βεβαίως.., βεβαίως, διότι ἡ διασπορά τῶν Ἀτλάντων, ἒγινεν πρῶτον πρός τήν Αἲγυπτον, συνέχισαν πρός τήν Μεσοποταμίαν, μετέβησαν στήν Ἰνδίαν, κατόπιν κατέληξαν στήν Κίναν καί στήν Μογγολίαν, ἀπό τήν Μογγολίαν ἐπανῆλθαν στήν Καζαρίαν, ἀπό τήν Καζαρίαν ἐπανῆλθαν στήν Εὐρώπην. Ἀλλά προσέξτε, ἡ πρώτη στάσις στήν Αἲγυπτον, ἒδωσεν δύο κλάδους. Ὁ πρῶτος κλάδος που ἒκανεν τόν κύκλον κι ἐπανῆλθεν στήν Εὐρώπην μέ τήν μορφήν τῶν Καζάρων, Οἱ ἀρχηγοί ὃμως τῶν δυναστειῶν τῶν Ἀτλάντων, ἀπό τήν Αἲγυπτον, πέρασαν στήν Ρώμην. Ἡ δυναστεία τῶν Ἀτλάντων ἀνεβίωσεν μέ τήν ρωμαϊκήν αὐτοκρατορίαν. Ὃταν τό 340 που μετεφέρθη ἡ πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας στήν Κωνσταντινούπολιν, ἢρχισεν ξαφνικά νά χτίζεται ἡ Βενετία ἐπάνω στήν θάλασσαν. Ἐνεφανίσθησαν ποσά που ποτέ κανείς δέν φανταζόταν ὃτι μποροῦν νά ὑπάρχουν, κι ἢρχισαν νά κτίζουν ἀρχοντικά ἐπάνω στό νερό στήν Βενετίαν. Τά ἀρχοντικά αὐτά τῆς Βενετίας σᾶς παραπέμπουν στή πολιτείαν τῆς Ἀτλαντίδος, ὃπου οἱ ἐπικοινωνίες γιίνονταν μόνον ἀπό τό νερόν.
Ἂν διαβάσετε τήν περιγραφήν τοῦ Πλάτωνος ἀπό τόν Σόλωναν, θά διαπιστώσετε πώς ἡ Ἀτλαντίδα ἦτο μία τεχνητή νῆσος, ὃπου ὑπῆρχεν ἓνα κανάλι γύρω γύρω κι ἀπό τό κανάλι ὃπως σήμερα κόβονται τά οἰκοδομικά τετράγωνα, περνοῦσαν κάθετα πρός τό κέντρον κανάλια που συνέδεαν τά περιφερικά καί στό κέντρον ἓνας μικρότερος κεντρικός κύκλος καί στήν κορυφήν αὐτοῦ(;) ἦσαν τά πέντε χρυσᾶ ἂλογα τοῦ Ποσειδῶνος. Ἐπομένως ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ ττῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων κι ὁλοκλήρου τῆς νήσου, γινόταν μέσῳ τῆς θαλάσσης, δέν ὑπῆρχεν ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς ξηρᾶς. Γι’ αὐτόν τόν λόγον λοιπόν ὃλοι αὐτοί οἱ ἀρχοντες τῆς Ἀτλαντίδος προσπάθησαν νά δημιουργήσουν ἓνα περιβάλλον τό ὁποῖον θύμιζεν ἢ ἦτο ἀνάλογον τῆς Ἀτλαντίδος.
Σᾶς λέγω λοιπόν ὃτι, θυμᾶστε που λέγαμεν γιά τόν Γκούντενχοφ Καλέργη τήν προηγουμένην φοράν. Ἡ οἰκογένεια Καλέργη λοιπόν ἡ ὁποία ἦταν ἀπό τούς Φωκᾶδες αὐτοκράτορες, ἀπό τήν Κρήτην, ἒφυγεν καί πῆγεν στήν Βενετίαν ὃπου ἒφτιαξεν τό ἀρχοντικόν τῶν Καλέργηδων στήν Βενετίαν, τό ὁποῖον δέν ἒχει τίποτε νά ζηλέψῃ ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀρχοντικά. Ἀντιλαμβάνομαι ὃτι ἀπορεῖτε πῶς ἀπό..., Γκούντενχοφ Καλέργη.., πῶς ὁ βυζαντινός αὐτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκᾶς, μπορεῖ νά ἀνήκῃ σέ αὐτήν τήν τάξιν τῶν ἀρχόντων...; Ἐπανέρχομαι λοιπόν σήμερα νά σᾶς πῶ, ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κάνουν κουμάντο. Πέντε ἀπό τίς ἐπιφανέστερες οἰκογένειες......Ἀλλά κατ’ ἀρχήν νά σᾶς πῶ τά ὀνόματα τῶν 13 οἰκογενειῶν.., οἱ ὁποῖες ἒχουν τήν ἀρχήν στόν πλανήτην. Γιά νά μήν ἒχετε πλέον τήν ψευδαίσθησιν ὃτι πρόκειται γιά τούς Ροκφέλερ καί τούς Ρότσιλδ, αὐτοί εἶναι διαχειριστές, ὃπως τούς ἒχουμεν ὠνομάσει ἐδῶ καί πολύν καιρόν.
Θά σᾶς πῶ ἀκριβῶς καί τήν σημασίαν τῆς κάθε οἰκογενείας ἀπό αὐτές. Ἲσως νά μήν προλάβωμεν σήμερα, ἀλλά νομίζω ὃτι ἒχει πολύ μεγάλην σημασίαν νά γνωρίζετε πῶς ἀκριβῶς δημιουργήθηκεν αὐτή ἡ νέα τάξις πραγμάτων, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τούς ἂρχοντες τῆς  Ἀτλαντίδος. Θά σᾶς πῶ πώς τά σημαντικά ὀνόματα εἶναι πέντε. Ἀπό τίς 13 οἰκογένειες, πέντε εἶναι ἐκεῖνες που ἐναλλάσσονται στήν ἀρχήν, οἱ οἰκογένεις που ἐναλλάσσονται στήν ἀρχήν, εἶναι ἡ οἰκογένεια Ποσσίνι, ἡ Μπρέϊκσπήερ,Ἀλντομπραντίνι, ἡ Φαρνέζε κι ἡ οἰκογένεια Τσομάλια.. Νά σᾶς ἐξηγήσω τό τί κάνει τό καθένα. Ὁ Ντέϊβιντ Ρότσιλδ που ὑποτίθεται ἒπρεπεν νά ἀναλάβῃ τήν ἡγεμονίαν ὃλου τοῦ πλανήτη τόν Δεκέμβριον τοῦ 2012, εἶναι παντρεμμένος μέ τήν κόρην τῆς οἰκογενείας Ἀλντομπραντίνι. Ἡ Μαρία Ἀλντομπραντίνι, εἶναι μία πάρα πολύ....(κενόν) ..σημαντική οἰκογένεια κι ἲσως ἡ σημαντικώτερη οἰκογένεια ἀνάμεσα σέ ὃλους αὐτούς, κι ἡ συνένωσις τῶν οἰκογενειῶν Ρότσιλδ μέ τούς Ἀλντομπραντίνι δίνει τό ἰσχυρώτερον ζεῦγος σέ ὃλον τόν πλανήτην.
Αὐτός που σήμερα εἶναι ὁ γκρίζος Πάπας, ξέρετε ὃτι πίσω ἀπό τόν κανονικόν Πάπαν, ὑπάρχει καί ὁ μαῦρος Πάπας, δέν ξέρω ἂν τό γνωρίζετε. Ὁ μαῦρος Πάπας, εἶναι ὁ στρατηγός τῶν Ἰησουϊτῶν. Τό τάγμα τῶν Ἰησουϊτῶν δέν εἶναι θρησκευτικόν τάγμα, πρόκειται περί στρατ. ὀργανώσεως. Οἱ  Ἰησουΐτες δηλ. οἱ ὁποῖοι δημιουργήθησαν ἀπό τόν Λοϋόλα, ὁ ὁποῖος ἐπῆρεν ἐντολήν ἀπό τόν Πάπαν Ἀλέξανδρον τόν γ΄ νά φτιάξῃ τούς Ἰησουΐτες. Ὁ Πάπας Ἀλέξανδρος ὁ γ΄ ἦταν μέλος τῆς οἰκογενείας Φαρνέζε, μία ἐκ τῶν 5 οἰκογενειῶν. Ἒδωσεν λοιπόν ἐντολήν νά φτιαχτοῦν οἱ Ἰησουΐτες, σάν στρατιωτική ὀργάνωσις, γιά νά ὑπερασπίσουν τήν Ἰσπανικήν πλευράν, καθ’ ὃτι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ γ΄ κι ἡ Κατερίνα τῆς Ἀραγωνίας οἱ ὁποῖοι εἾχαν παντρευθεῖ τόν 14ον αἰώναν, ἀπειλοῦσεν νά τήν χωρίσῃ κι ἐπενέβησαν οἱ Ἰσπανοί γιά νά σταματήσουν τήν διάλυσιν τῆς οἰκογενείας καί (ὑπερασπίσουν) τήν μεγάλην ἐπιβολήν τῶν οἰκογενειῶν στήν Εὐρώπην. Εἶναι μία λεπτομέρεια που θά μποροῦσε νά μπερδέψῃ τούς ἀκροατές μας ἀλλά, τό μόνον που θά ἢθελα νά καταλάβετε εἶναι, ὃτι οἱ οἰκογένειες αὐτές δίδουν ἂτομον, τόσον στήν Παπικήν ἐκκλησίαν, ὃσον καί στήν παγκόσμιον διακυβέρνησιν.
Ἡ οἰκογένεια τοῦ Χένρυ Μπρέϊκσπήερ, ἒχει ἐγκαταλείψει τό ἀρχοντικόν της στήν Βενετίαν καί στήν Ρώμην καί διαμένει γιά δύο αἰῶνες, ποῦ νομίζετε ;; Στό Χόνγκ Κόνγκ, στό Μακάο. Τέσσερις ἀπό τίς 13 οἰκογένειες ἒχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Κίνα καί στήν Ἰνδίαν. Οἱ 13 αὐτές οἰκογένειες νά σᾶς τίς πῶ ὃλες, εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν Βοργίων, τῶν Μπρέϊκσπήερ που ἒχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Ἂπω Ἀνατολήν κι ἐλέγχουν τούς Δράκοντες ἐκεῖ, ἐλέγχουν δηλ. τά δικά τους τά φῦλα, γιατί ὁ καθένας ἀπό τούς δικούς τους, θέλει νά κάνῃ δικόν του χωριόν. Ἡ οἰκογένεια Τσομάγκλια, ἡ Ὀρσίνι, ἡ οἰκογένεια Κόντι, ἡ οἰκογένεια Τζίτζι, ὃταν λέμεν οἰκογένειαν ἐννοοῦμεν ὁ οἶκος, ὁ οἶκος λοιπόν Κολόνα, ὁ οἷκος Φαρνέζε, ὁ οἶκος Μέντιτσι (Μεδίκκων), ὁ οἶκος Γκαετάνι, οἱ Παμφίλι, ὁ οἶκος τῶν Ἒστε καί τέλος ὁ οἶκος τῶν Ἀλντομπραντίνι.
Αὐτές λοιπόν εἶναι οἱ 13 οἰκογένειες που ἀποτελοῦν τήν Κρόνιαν ἀδελφότηταν, ἒτσι τήν ἀποκαλοῦν. Ὃλες αὐτές οἱ οἰκογένειες σάν θρησκείαν ἒχουν τόν ζωροαστρισμόν. Ὁ ζωροαστρισμός καί ὁ μιθριανισμός, θυμᾶστε ὃτι ὁ Μίθρας, ...ἀκοῦστε καί θά ἐκπλαγῆτε τώρα, ὁ Μίθρας γεννήθηκεν τήν 25ην Δεκεμβρίου ἀπό μίαν παρθένον, ἐδίδαξεν λέει τόν θεῖον λόγον στήν Γῇν, εἶχεν 12 ἀποστόλους καί ἐθανατώθη καί ἀνεστήθη. Αὐτός ἦταν ὁ Μίθρας τοῦ ζωροαστρισμοῦ, ἂν ὑπάρχει καμμία ὁμοιότης μέ τόν Χριστιανισμόν ἐγώ δέν εὐθύνομαι γι’ αὐτό. Ὁ ζωροαστριοσμός λοιπόν ἦτο κι ἡ θρησκεία τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὃταν ἒδωσεν ἐντολήν νά τοῦ φτιάξουν μίαν  θρησκείαν....., ὁ Χριστιανισμός δηλ. οὐσιαστικά φτιάχθηκεν σάν δόγμα καί σάν θρησκεία, ἀπό τό Μέγαν Κωνσταντίνον τόν 14ον αἰώναν, δέν ὑπῆρχεν δόγμα, δέν ὑπῆρχεν θρησκεία, πρίν δώσει ἐκεῖνος ἐντολήν στούς «πατέρες τῆς ἐκκλησίας» νά τήν καατσκευάσουν στήν πρώτην οἰκουμενικήν σύνοδον, ἡ ὁποία βέβαια πῆρε πολλά χρόνια γιά νά καταλήξη σέ κάτι, (κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων) ἒγιναν μεγάλα καί τρομερά πράγματα.
Συγκεκριμένα σᾶς ὑπενθυμίζω τόν τραγικόν θάνατον τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος εἶχεν τό θάρρος νά ἐκφέρῃ γνώμην ὃτι διαφωνοῦσεν μέ τίς ἐντολές τοῦ αὐτοκράτορος, νά χρησιμοποιήσουν τίς ἀρχές τοῦ ζωροατρισμοῦ γιά νά φτιάξουν τό χριστιανικόν δόγμα καί γι’ αὐτόν τόν τρόπον ἐδολοφονήθη μέ ἂγριον τρόπον στίς τουαλέττες τοῦ παλατιοῦ στήν Κωνσταντινούπολιν. Αὐτόν λοιπόν τόν συγκεκριμένον ζωροαστρισμόν, αὐτόν καί σήμερα ἀκόμη ἐκπροσωπεῖ ὁ μαῦρος Πάπας. Δέν θέλω νά μπῶ σέ λεπτομέρειες γιά τά ὂργια που γίνονται ἐκ μέρους τῶν ζωροαστριστῶν καί τῶν ζωροαστρικῶν αὐτῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες κυβερνοῦν τόν πλανήτην σήμερα, δηλ. πῶς ξαφνικά μπῆκε στήν μέσην τώρα ὁ Ρότσιλδ καί πῶς καί μέ ποιόν τρόπον ἡ βασίλισσα της Ἀγγλίας κάνει κουμάντο, αὐτές ἦσαν δύο-τρεῖς οἱκογένειες, δηλ. ἡ οἰκογένεια τῆς Ἀγγλίας οἱ Γουΐνδσορ, που δέν εἶναι τό πραγματκόν τους ὂνομα αὐτό, τό πραγματικόν τους ὂνομα εἶναι ἀπό τήν Σαξωνίαν που τό ἢλλαξαν καί τό μετέτρεψαν στήν σημερινήν τους ὀνομασίαν τῶν Γουΐνδσορ, ἀλλά αὐτό θά ἀποτελοῦσεν θέμα γιά μίαν ἂλλην ἐκπομπήν που θά σᾶς ἒλεγα τήν ἐξελικτικήν τους πορείαν. Δηλαδή οὐσιαστικά, ἡ οἰκογένεια Λαφαγιέτ, ἡ οἰκογένεια Ρότσιλδ κι ἡ βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἀγγλίας..
Ἀμάραντος :
Ἒχουν σχέσιν μέ τήν οἰκογένειαν Λαφαγιέτ καί τήν Νταϊάνα κλπ...;;
Λαμπράκης ;
 Βεβαίως, βεβαίως....., αὐτές οἱ τρεῖς οἰκογένειες, ἐπειδή ἐβοήθησαν τόν Ἀλέξανδρον τόν Πάπαν τό 1814 νά ἐπαναφέρη τήν κυριαρχίαν τῶν Ἰησουϊτῶν ἐπάνω στήν καθολικήν ἐκκλησίαν, τούς ἐδόθησαν ὃλα αὐτά τά ὀφφίκια σάν ἀντοπόδοσιν πρός τίς ὑπηρεσίες των στά μεγάλα ἀφεντικά. Τά μεγάλα δηλ. ἀφεντικά τῶν Ρότσιλδ ὁ ὁποῖος κάνει κουμάντο αὐτήν τήν στιγμήν, εἶναι ἡ οἰκογένεια Ὀρσίνι. Διότι ξέρετε ὃτι πάνω ἀπό τόν μαῦρον Πάπαν, ὑπάρχει ὁ γκρίζος Πάπας. Αὐτός που εἶναι ὁ γκρίζος Πάπας σήμερα ὀνομάζεται Πέπε Ὀρσίνι. ἢ Πόρσο μέ ἂλλα λόγια. Ὁ Πάπας Ὀρσίνι λοιπόν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἀρχηγός, διότι ξέρετε ὃτι ὑπάρχει μία ἐπιτροπή, που ὀνομάζεται Great judging council.
Aὐτή λοιπόν ἡ γκρίζα ἐπιτροπή τῶν Ἰησουϊτῶν, ἀποτελεῖται ἀπό 10 ἂτομα καί σᾶς παραπέμπω καί πάλιν στό πῶς διοικεῖτο ἡ Βενετία, ἡ Βενετία διοικεῖτο ἀπό μίαν ὁμάδαν 10 ἀτόμων, ὃταν ἦταν οἱ δόγηδες, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν 4ον αἰώνα, ἀμέσως δηλ. μέ τήν μεταφοράν τῆς Ρώμης στήν Κωνσταντινούπολιν, ἀνεβίωσεν ἡ Βενετία, κι ἐδιοικεῖτο ἀπό τήν ἐπιτροπήν τῶν 10 γκρίζων ἀρχόντων, ἒτσι λέγεται. Ἀρχηγός τώρα αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἀναλαμβάνει ἐκ περιτροπῆς ἓνας ἀπό αὐτές τίς οἰκογένειες, δηλ. ἀπό τίς οἰκογένειες Ὀρσίνι, Ἀλντομπραντίνι, Μπέϊκσπήαρ, Φαρνέζε καί Τσομάγκλια. Αὐτές οἱ πέντε οἰκογένειες ἐναλλάσσονται, ἀλλά κι οἱ ἂλλες οἰκογένειες, ἱστορικά δέν ἒμειναν ἀμέτοχες ἢ ἀνενεργές, πχ. ἡ οἰκογένεια τῶν Βοργίων, εἶναι ἐκείνη που ὀργάνωσεν στρατιωτικά τούς Ἰησουΐτες καί τούς ἒκανεν τέτοοιον ἀνίκητον σῶμα. Οἱ Ἰησουΐτες κατά τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 ἀπαριθμούσαν σέ ὃλον τόν κόσμον περίπου 26.000, ἐδῶ ὃμως, ἂμεσα ἡ στρατιωτική ἒκφρασις εἶναι οἱ ἱππότες τῆς Μάλτας καί εἶναι καί μία ἂλλη στοά που λέγεται Τουρόνικ γουέϊ, αὐτές λοιπόν οἱ δύο στοές που λέγονται Ἱππότες τῆς Μάλτας καί Τουρόνικ Γουέϊ, εἶναι ἡ στρατ. ἒκφρασις καί ἒχουν ἡ μία 25000 κι ἡ ἂλλη 18000 μέλη.
Τί ἐννοῶ μέλη...Ὁ Μαῦρος Πάπας που σήμερα ὀνομάζεται Ἀντόλφο Νίκολας, ἐξελέγη σέ αὐτήν τήν θέσιν τό 2008. Γιατί λέγεται μαῦρος πάπας ;; Διότι πάντα κυκλοφορεῖ μέ μαύρην ἐνδυμασίαν. Ἀντιθέτως ὁ κανονικός Πάπας κυκλοφορεῖ μέ ἂπρην ἐνδυμασίαν, ἐξ οὖ προέρχεται κι ὁ τίτλος τῆς λευκῆς καί μαύρης ἀδελφότητος. Ἡ λευκή λοιπόν ἀδελφότης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν καθολικήν ἐκκλησίαν καί ἡ μαύρη ἐξαρτᾶται, ἀπό τούς Ἰησουΐτες. Σκεφθεῖτε ὃμως τώρα ὃτι τόσον ὁ Ἀντόλφο Νίκολας, ὃσον καί ὁ Πάπας εἶναι κι οἱ δύο Ἰησουΐτες. Ὁ προηγούμενος λευκός Πάπας δέν ἦταν Ἰησουΐτης, τώρα ἒχωμεν καί μαῦρον καί ἂσπρον Πάπαν Ἰησουΐτην. Μιλάω τώρα γιά τόν μαῦρον Πάπαν, εἶναι τρεῖς, εἶναι τριανδρία που κάνει κουμάντο στόν πλανήτην, ὁ μαῦρος, ὁ γκρίζος κι ὁ ἂσπρος. Ὁ γκρίζος εἶναι στήν ἀρχήν, ὁ μαῦρος εἶναι δεύτερος καί τρίτος......, Ξέρετε ποιός εἶναι, ὁ δεύτερος τῇ τάξει μετά τόν μαῦρον Πάπαν ;; Θά ἐκπλαγῆτε, εἶναι ὁ Δόν Χουάν Κάρλος ὁ βασιλεύς τῆς Ἰσπανίας.
Ὁ Δόν Χουάν Κάρλος λοιπόν εἶναι δεύτερος τῇ τάξει τῶν Ἰησουϊτῶν, διότι ἓνα παρακλάδι τῆς οἰκογενείας Ἀλντομπραντίνι, ἡ Μαρία Παλατίνι, χρηματοδότησεν τήν Ἐλισσάβετ μέ τόν Φίλιππον (τῆς Ἀγγλίας) ὃταν εἶχαν τήν ἀντίθεσιν μέ τούς Ἰσπανούς, ἒτσι ἂν πῇς ποιά εἶναι σήμερα ἡ πιό ἰσχυρή κυρία στόν κόσμον, εἶναι μία κυρία τῆς οἰκογενείας τῶν Ἀλντομπραντίνι, ἡ ὁποία στήν οὐσίαν ἐλέγχει καί δίδει ἐντολές στό βασιλικόν ζεῦγος τῆς Ἀγγλίας, διότι ὃλη ἡ χρηματοδότησις, θυμᾶστε που σᾶς εἶπα ὃτι 60 % πάει στό Βατικανόν καί 40 % πάει στήν Ἀγγλίαν ;; Ὃλα αὐτά γίνονται μέ ἐντολήν καί μέ τίς εὐλογίες τῆς οἰκογενείας Ἀλντομπραντίνι καί Παλατίνι.
Ἡ Ὀλυμπία Ἀλντομπραντίνι που εἶναι παντρεμμένη μέ τόν ΝτέΪβιντ Ρότσιλδ, καταλαβαίνετε τώρα τήν σχέσιν που ὑπάρχει τοῦ παλατιοῦ μέ τούς Ρότσιλδ καί μέ τήν οἰκογένειαν Ἀλντομπραντίνι, τοῦ μαύρου καί τοῦ Γκρίζου Πάπα. Νά σκεφθῆτε ὃτι ἡ οἰκογένεια Μπρέϊκσπήαρ, ἒχει τήν ἀπόλυτον ἐξουσίαν στήν Ἂπω Ἀνατολήν. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος που διατάζει τούς Δράκοντες, αὐτός εἶναι ἐκεῖνος που κατάφερεν μέ τίς διάφορες τεχνικές γιά τά προηγούμενα 100 χρόνια νά καταληστεύσῃ τόν χρυσόν ἀπό τίς ἀσιατικές χῶρες. Θά σᾶς ἐξηγήσω μίαν ἂλλην φοράν τί ἒγινεν ἐκεῖ. Ὃταν λέμε τόν χρυσόν, δέν ἐννοοῦμεν τά παγκόσμιοα καταπιστεύματα, ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀτελείωτες ποσότητες χρυσοῦ, κατατεθειμένες στήν Ἰνδονησίαν στίς Φιλιππῖνες, στίς διάφορες χῶρες τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀσίας. Γι’ αὐτό εἶναι ἐγκατεστημένη καί ζεῖ ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια Μπρέϊκασπήερ, αὐτή ἡ οἰκογένεια ἒχει ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν ἐπίβλεψιν ὃλων τῶν δρακονιανῶν τῆς περιοχῆς, κι οὐσιαστικά αὐτοί τροφοδοτοῦν μέ τήν βάσιν τοῦ χρυσοῦ γιά νά δημιουργηθῇ τό χρῆμα στόν ὑπόλοιπον πλανήτην.
Ὑπάρχει ἓνα τρίγωνον λοιπόν ἐξουσίας στήν κορυφήν, ὃπως ὁ γκρίζος Πάπας. Ἀκριβῶς ἀπό κάτω εἶναι τό συμβούλιον τῶν 10, τό ὁποῖον παραπέμπει στίς 10 ἀρχοντικές οἰκογένειες, καί ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἡ γκρίζα ἐπιτροπή, αὐτή ἡ γκρίζα ἐπιτροπή, διορίζει κι ἐλέγχει τόν μαῦρον Πάπαν καί τούς Ἰησουΐτες . Ἡ ἐπιτροπή αὐτή δέν σημαίνει ὃτι δίδει........, παρ’ ὃλον που ἱστορικά ἦταν ἀπ’ αὐτήν τήν οἰκογένειαν, ἀλλά δέν θέλουν πλέον νά φαίνονται στό προσκήνιον, κι ἒτσι διορίζουν σάν μαῦρον Πάπαν κάποιον ἂσχετον. Ὁ Νίκολας Ἀντόλφο που εἶναι σήμερον ὁ ἀρχηγός τῶν Ἰησουϊτῶν, ὃλην του τήν ζωήν τήν ἐπέρασεν ποῦ νομίζετε ;; Στά τάγματα τῶν Ἰησουϊτῶν, στήν Κίναν, στήν Ἰαπωνίαν, στίς νήσους Σαμόα, στίς Φιλιππῖνες, στήν Σουμάτραν, στήν Ἰάβα, στήν Μαλαισίαν, στήν Ἰνδονησίαν. Γιά 34 χρόνια, εἶναι 79 ἐτῶν ὁΝίκολας Ἀντόλφο, γιά 33 ὁλόκληρα χρόνια λοιπόν ὑπηρετοῦσεν στά διάφορα τάγματα τῶν Ἰησουϊτῶν που σᾶς ἀνέφερα.
Θέλω νά ἀντιληφθῆτε ὃτι, κάθε πανεπιστήμιον, κάθε ἐρευντητικό κέντρον, ὁτιδήποτε σχολή λειτουργεῖ στήν περιοχήν ἐκεῖ, εἶναι χρηματοδοτούμενη ἀπό τίς 13 οἰκογένειες. Αὐτήν τήν ἐπίβλεψιν λέει εἶχεν ὁ Νίκολας Ἀντόλφο, ὁ ὁποῖος ἦτο περιφερειακός στρατηγός, μέχρις ὃτου ἐξελέγη γενικός στρατηγός τῶν Ἰησουϊτῶν τό 2008 κι ἀντικατέστησεν τόν Κάδο Νά (;).  Ἐν συνεχείᾳ κάτω ἀπό τούς Ἰησουΐτες εἶναι ὁ κανονικός Πάπας. Κάτω ἀπό τόν Πάπαν ὃπως κατεβαίνοντας στό τρίγωνον, εἶναι ἡ ἐπιτροπή τῶν 33 καί δίπλα τους ἀκριβῶς στό ἲδιον ἐπίπεδον εἶναι ἡ στοά τῶν Ἱπποτῶν τῆς Μάλτας. Μέσα στό ὁποῖον βρίσκεται αὐτό που ὀνομάζουμεν τό περιβόλι τῆς Σιών, κι ἐπίσης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἱερουσαλήμ. Λίγο πιό κάτω ἀπό τό Supreme council τῶν 33, βρίσκεται στίς ΗΠΑ ἡ ὁμάδα Skulls and Bones. Στήν Ἀγγλία ἡ ὁμάδα Skulls and Bones, ὀνομάζεται  Pilgrim society, δηλ. αὐτή εἶναι ἡ ὁμάδα τῶν πιστῶν , ὃπως ἐκεῖνοι που πηγαίνουν στήν Ἱερουσαλήμ νά γίνουν χατζῆδες, Pilgrims = οἱ προσκυνητές. Ἡ κοινωνία τῶν προσκυνητῶν στήν Ἀγγλίαν λοιπόν.
Καί τό Opus dei, ἂν θυμᾶστε ἀπό τό φίλμ «κωδικός Ντά Βίντσι» . Αὐτές οἱ τρεῖς ὀργανώσεις εἶναι στό ἲδιον ἀκριβῶς ἐπίπεδον. Ἀπό κάτω ἀκριβῶς, εἶναι τό Βohemian club, τό council of foreign relations καί τό Bildeberg club. Σέ λίγο κατώτερον ἐπίπεδον εἶναι τό Club of Rome που εἶναι γιά ὃλον τόν κόσμον, ἒχωμεν τό Digit (;) foundation που εἶναι στήν Ἀγγλίαν, ὃπως καί ἡ Trilateral commission τῆς ὁποίας διευθυντής εἶναι ὁ Ροκφέλερ που εἶναι στήν Ἀμερικήν καί τό μον...τέλιν(;) σοσάϊετυ. Ἒχωμεν δηλ. μία γιά ὃλον τόν κόσμον, μίαν στήν Ἀμερικήν καί μίαν στό βατικανόν. Φθάνωμεν στά δύο τελευταῖα σκαλοπάτια τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Ἡ ὁποία βεβαίως δέν ἒχει σέ τίποτε νά κάνῃ μέ ὃ,τι ξέρατε ὡς τώρα ἐντάξει ;; Ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτον Χοῦβερ στίς ΗΠΑ, ἒχωμεν τό Atlandic Council δηλ. τό ΝΑΤΟ, ἒχωμεν τό CED (commitee for economic development) κι ἒχωμεν καί τό Ἰνστιντοῦτον ASPEN. Στήν κατωτέραν βαθμίδαν ὃπως τήν ξέρετε ἀπό τό δολλάριον, βρίσκεται τό Ἰνστινοῦτον τοῦ Κάρτερ γιά τίς στρατηγικές καί διεθνεῖς κρίσεις, αὐτό ἦταν που σχεδίασεν τό 1974, Μπρεζίνσκι, Παπανδρέου, Καραμανλῆς, Σόρος καί Κίσσινγκερ σχεδίασαν τόν διαμελισμόν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας, ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτον Χάντσον που βρίσκεται στήν Ἀγγλίαν, ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτο Μπρούκινγκς τό ὁποῖον βρίσκεται στήν Οὐάσινγκτον τῶν ΗΠΑ, ἒχωμεν ἐπίσης τήν ἑταιρεῖαν Rand Corporation καί τελευταῖον εἶναι τό American Enterprise Ιnstintute. Σέ αὐτά τά τελευταῖα ἀρχίζει ἡ διασύνδεσις τοῦ πολιτικοῦ καί διοικητικοῦ κομματιοῦ τῆς παγκοσμίου κυβέρνησης μέ τόν ἐπιχειρηματικόν κόσμον.
Δηλ. τό Ράντ κορπορέΊσιον τό Αμέρικαν ἐντερπράϊζ ἲνστιντιουτ, τό Μπρούκινγκ καί τό Χάντσον κι ὃ,τι ἂλλο εἶναι στήν κατωτέραν βαθμίδαν  τῆς πυραμίδος, ἀσχολοῦνται μέ αὐτό που ὀνομάζωμεν βιομηχανικόν στρατιωτικόν σύμπλεγμα στίς ΗΠΑ , ὃπου ἀρχίζουν πλέον ὃλες οἱ ἂλλες ὀργανώσεις. Ἀλλά αὐτό που σᾶς ἒδωσα σἠμερα, φαντάζομαι ὡς γενικήν ἂποψιν, διότι οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς ἒχετε ἢδη βαρεθεῖ νά ἀκοῦτε ὀνόματα, ἀλλά ἦταν ἀπαραίτητον νά γίνῃ αὐτό σήμερα γιά νά καταλάβετε πώς ὁ ἑλληνισμός, ἒχει νά ἀντιπαρατεθῇ μέ δυνάμεις πέραν τῶν ἀποδεκτῶν ὁρίων καί τῆς κοινῆς λογικῆς.
Βαλσαμάκης :
Δυστυχῶς πρόεδρε ὁ ἑλληνισμός καλεῖται νά τά βάλῃ μέ φοβερά μεγάλες δυνάμεις καί ἰσχυρές, οἱ ὁποῖες ἒχουν κατακλύσει τόν πλανήτην μας τά τελευταῖα χρόνια, ἒχουν ἀρχίσει πλέον καί γίνονται ὁλοφάνερα τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν δυνάμεων, δέν εἶναι ἂλλον ἀπό τήν καταστρατήγησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ ἀπώτερος σκοπός τους. Θά ἢθελα λοιπόν πρόεδρε νά ποῦμεν, ὃτι ἐμεῖς εἲμασταν καί θά εἲμαστε πρωτοπόροι σέ αὐτόν τόν ἀγώναν, σέ ὃ,τι ἒχει νά κάνῃ ὑπέρ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὃσον γιά τά ἂλλα που ἀνέφερες, εἶναι ὁ σκελετός του θά ἒλεγα, εἶναι ἡ δομή που ἒχουν δημιουργήσει ὃλοι αὐτοί, διότι ἐκεῖνο που εἶχαν σάν ἀπώτερον σκοπόν ἦταν ἡ κατακεραύνωσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους....
Λαμπράκης :
Συνοπτική περίληψις : Τό ἀνθρώπινον γένος ἀποτελεῖται ἀπό δύο εἲδη ἀνθρώπων ἒτσι ;; Στό ἓνα εἶδος περιέχονται οἱ Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά σᾶς πῶ ὃτι μέ αὐτό τό συγκεκριμένον DNA, εἶναι περίπου 140 ἑκατ. στόν πλανήτην. Ἐπίσης τό ἀνθρώπινον εἶδος τό ὁποῖον ἒχει δημιουργηθεῖ μέσῳ τῶν Ἀνουνάκι καί τοῦ Τιτᾶνος Προμηθέως, ἀνέλαβεν τήν πνευματικήν δυνατότηταν που ἒχει αὐτήν τήν στιγμήν. Αὐτά εἶναι τά δύο εἲδη. Ὁ ἑλληνισμός ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό ἑλλ. DNA, ἐνῷ ἡ ἂλλη ὁμάδα ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό ἂλλον DNA. Αὐτές εἶναι οἱ δύο ἀντιμαχόμενες μερίδες ἐπάνω στόν πλανήτην...
Ἀμάραντος :
Ἒχω καί μιάν ἐρώτησιν κ. Λαμπράκη..
Λαμπράκης :
Βεβαίως, ....κι ἐπί 13000 χρόνια οἱ ἀρχοντικές οἰκογένειες τῆς Ἀτλαντίδος καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Αἰγὐπτου, κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Ρώμης, τῆς Βενετίας, εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες διοικοῦν τόν πλανήτην. Ὃλοι αὐτοί οἱ τραπεζίτες οἱ Ρότσιλδ, Ροκφέλερ, ἡ Βασιλισσα τῆς Ἀγγλίας, ὃλοι αὐτοί, εἶναι τσιράκια τῶν 13 αὐτῶν οἲκων, ἐκ τῶν ὁποίων 13 οἲκων, (πέντε οἰκογένειες) ἐξασκοῦν ἐπιρροήν καί διοικοῦν ἀπό τήν ἐποχήν ἀκόμη τῆς Ἀτλαντίδος. Ἐπειδή ὃμως δύο φορές, σέ δύο ἀντιπαραθέσεις ὁ ἑλληνισμός ἒχει κερδίσει τήν μάχην, δηλ. μέ τήν καταβύθισιν τῆς Ἀτλαντίδος, που ἒγινεν μέσῳ τῶν Ἡρακλειδῶν ἀπό τήν Ἀθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Ἂρα αὐτή ἦταν ἡ δεύτερη μεγάλη ἦττα τους κι ἡ πρώτη τους ἦττα ἦτο, ὃταν οἱ Ὀλύμπιοι ἐκέρδισαν τήν ἀντιπαράθεσιν μέ τούς Τιτᾶνες. Οἱ ὁποῖοι ὃπως μᾶς περιγράφει ὁ Ἡσίοδος, ἒχουν ἐγκλειστεῖ στά ἒγκατα τῆς γῇς γιά νά μήν ἐξέρχονται στήν ἐπιφάνειαν.
Αὐτόν λοιπόν τόν σκοπόν εἶχαν κι οἱ ἐκστρατεῖες τῶν Ἑλλήνων γιά νά συντηρήσουν τούς Τιτᾶνες, ὃπου εἶχαν ἐγκαταχωθεῖ μετά τήν ἦτταν τους ἀπό τούς Ὀλυμπίους. Αὐτή λοιπόν ἦταν ἡ περίληψις τοῦ τί εἲπαμεν σήμερα. Καί ἂν ἦταν νά πᾶμε τώρα στίς λεπτομέρειες τοῦ πῶς ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καταπιέζεται σήμερα, ἀπό αὐτές τίς 13 οἰκογένειες, δέν ἐπρόκειτο νά τελειώσουμεν οὒτε σέ δύο χρόνια. Καί σχετικά μέ τίς λεπτομέρειες, θά σᾶς πῶ πώς κι ἡ τελευταία λεπτομέρεια εἶναι προγραμματισμένη. Ξέρετε τό ὃ,τι συμβαίνει στήν Ἑλλάδαν, εἶναι ἀπόλυτα προγραμματισμένον, δέν εἶναι τίποτε τυχαῖον. Ἐδῶ τώρα ἐγώ καταλαβαίνω ὃτι οἱ Ἓλληνες ἀντιλαμβάνονται τήν ἰδιαιτέραν μεταχείρισιν, τήν ὁποίαν ὑφίστανται ἀπό τό κατεστημένον ἐδῶ καί τρία-τέσσερα χρόνια, καί γιά ποιόν λόγον τούς ἂφησαν τελευταίους.
Ξέρανε δηλ. πώς τό σκληρόν καρύδι θέλει περισσότερην προσπάθειαν καί τ’ ἀφήσανε τελευταῖον, ἀλλά πρέπει νά σᾶς διαβεβαιώσωμεν σήμερα, πώς τό σκληρό καρύδι εἶναι πολύ σκληρώτερον ἀπό ὃ,τι ἐνόμιζαν. Δηλ. χωρίς νά τό ἒχουν καταλάβει κι ὃσοι εἶναι εὐαισθητοποιημένοι, θά τό καταλάβουν τί θέλω νά πῶ τώρα. Χωρίς νά καταλάβῃ τό ἀντίπαλον DNA τί ἀκριβῶς συνέβη, ὃλα τά ἐνεργειακά τους ἀποθέματα εἶναι σέ χέρια Ἑλλήνων κι εἶναι πολύ ἀργά πλέον νά κάνουν ὁτιδήποτε, παρά μόνον νά πράξουν τό λογικόν. Δηλαδή τό λογικόν εἶναι:
·        Νά ζήσωμεν εἰρηνικά σέ αὐτόν τόν πλανήτην που λέγεται Γῇ,
·        Νά ἐγκαταλείψουν τήν ἰδεοληψίαν τους ὃτι πρέπει νά ἐξαφανίσουν τά 4/5 τῆς ἀνθρωπότητος,
·        Νά ἀφήσουν ὃλα τά περιουσιακά στοιχεῖα που ἀνήκουν στήν ἀνθρωπότηταν, πρός ὢφελος τῆς ἀνθρωπότητος, γιά νά ἐπέλθῃ μία ἐξισορρόπησις τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὃλων τῶν ἀνθρώπων.
Ὃταν τό 1920 προσπάθησαν νά πείσουν..... τό συμβούλιον τῶν 10 προσπάθησεν νά πείσῃ τούς λαούς τῆς Γῇς, νά φτιάξουν μίαν νομοθεσίαν γιά νά συλλέξουν ὃλον τόν χρυσόν τῆς γῇς σέ μίαν τοποθεσίαν, γιά νά ἒχωμεν δῆθεν ἐξομοίωσιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὃλων τῶν λαῶν. Τό συμβούλιον τῶν 10 τό ἒκανεν αὐτό τό 1920 καί τό 1928, ὃταν ἐπίτέλους ἐπῆλθεν ἡ συμφωνία μέ 140 κράτη, τότε, δέν θέλω νά σᾶς πῶ τί ἒκαναν, θέλω μόνον νά σᾶς πῶ, πῶς εἶναι οἱ λαοί σήμερα. Ἐάν εἶχεν τηρηθεῖ ἡ συμφωνία που εἶχαν κάνει τότε, δέν θά εἲχαμεν φθάσει στό σημεῖον που φθάσαμεν σήμερα. Ἐμεῖς σάν ἑλληνισμός ἐρχόμεθα καί σᾶς λέμε σήμερα,....στό ἀντίπαλον δέος μιλάω τώρα, διότι νά εἶσθε σίγουροι ὃτι αὐτοί τώρα, εἶναι ὃλοι στά ραδιόφωνα, ἀπό τό Μέγαρον Μαξίμου, μέχρι τήν Κέρκυραν ἀκοῦνε......
Ἀμάραντος :
Ἒχουμε γίνει πολύ δημοφιλεῖς κ. Λαμπράκη, μᾶς ἀκοῦνε ὃλοι αὐτοί...
Λαμπράκης :
Σᾶς λέμε λοιπόν, ἐμεῖς δέν ἢλθαμεν ἐδῶ μέ πρόθεσιν ἀντιπαράθεσης, ἢλθαμεν μέ πρόθεσιν συναλλαγῆς, ἒχετε κάνει πολλά ἂσχημα πράγματα στόν πλανήτην, ἒχετε οὐσιαστικά κατακρεουργήσει τό ἀνθρώπινον γένος, καιρός εἶναι νά ἐπέλθῃ μία ἰσορροπία. Μήν φοβᾶσθε, καθόλου νά μήν φοβᾶσθε τήν πνευματικήν ἀνέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου, διότι εἲτε τό θέλετε εἲτε ὂχι, θά συμβῇ. Εἲτε λοιπόν θά τό κάνουν οἱ Ἓλληνες, εἲτε θά τό κάνῃ ὃλη ἡ ἀνθρωπότης, αὐτό εἶναι προδιαγεγραμμένον. Ἐπομένως δέν νομίζετε ἀγαπητοί μου ὃτι θά ἒπρεπεν νά κάτσουμεν σέ ἓνα τραπέζι καί νά τά βροῦμεν οὓτως ὣστε νά ἒχωμεν μίαν εἰρηνικήν συμβίωσιν στόν πλανήτην ;; Διότι ἂν ἐπιτρέψωμενν σέ τέτοιαν νόησιν, γιά βάλετε (μέ τόν νοῦν σας) τήν συλλογικήν ἀνθρωπίνην νόησιν νά ἐπεξεργάζεται μόνο  τήν ἀνέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀντί νά ψάχνῃ νά πληρώσῃ τόν ἠλεκτρισμόν, ὑπάρχουν τόσα διαθέσιμα χρήματα, τόσα πλούτη στόν πλανήτην Γῇν που θά μπορούσαμεν ὃλοι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους  νά χρησιμοποιοῦμεν γιά τήν ἀνέλιξιν καί ὂχι γιά τήν ἐπιβίωσιν.
Αὐτή δέν ἦταν ἡ πρότασίς σας ἀγαπητοί μου ἰχθυοσαυρικοί τό 1928, ὃταν μαζέψατε 147 ἒθνη καί συμφώνησαν σέ αὐτό τό πλᾶνον;; Γιατί τό ἐγκαταλείψατε τώρα, εἲδαμεν τίς προθέσεις σας, διότι σᾶς ἀφήσαμεν ἐπί 83 χρόνια νά τό κάνετε ὃπως πιστεύατε ἐσεῖς...., εἲδατε ποῦ φθάσατε τόν πλανήτην.., δέν νομίζετε ὃτι εἶναι καιρός νά κάνωμεν μίαν μικρήν ἀλλαγούλα καί τοὐλάχιστον αὐτά που συμφωνήσαμεν τό 1928 νά τά φέρωμεν σέ πέρας :; Καλό θά ἦταν.....
Βαλσαμάκης ;
Τό κακό πρόεδρε εἶναι ὃτι ἐπειδή ἀπό τό 1920 μέχρι σήμερα πέρασαν 83 χρόνια χωρίς νά ὑπάρξῃ καμμία ἀντίδρασις ἀπό τό ἀνθρώπινον γένος, κατά πᾶσαν πιθανότηταν πίστεψαν  ὃτι οἱ στόχοι κι οἱ συνδυασμοί τους θά τούς ἒφερναν τό ἀποτέλεσμα που ἐπιθυμούσαν. Τώρα λοιπόν ἐδῶ καί 3-4 χρόνια ἒχουν βρεθεῖ μπροστά σέ μίαν ἒκπληξιν. Ἐβρέθησαν μπροστά σέ κάτι που δέν περίμεναν, βρέθηκαν μπροστά σ’ αὐτό τό καρύδι που δέν σπάει κι ὂχι μόνον δέ σπάει, ἀλλά παράγει τόσον μεγάλον ἀντίλαλον ὃταν τό χτυπᾶς στόν τοῖχον που ξυπνάει κι ἂλλους ἀνθρώπους. Ξυπνάει κι ἂλλα ἒθνη, φοβᾶμαι λοιπόν ὃτι αὐτό το καρύδι θά ἦταν τό μοιραῖον γι’ αὐτούς. Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν πρότασίν σου νά καθίσουμεν γύρω ἀπό ἓνα τραπέζι καί νά ὑποχωρήσουν. Θά ἒλεγα νά ὑποχωρήσουν καί νά παραμείνουν μέσα στά μέτρα που τούς ἀνήκουν.
Κι ὂχι νά ἐπιδιώξουν μίαν διαπραγμάτευσιν ὑπό μορφήν συνεταιρισμοῦ. Δέν τούς χρωστάεΙ τό ἀνθρώπινον γένος, ἀπεναντίας αὐτοΊ χρωστοῦν, δέν ἒκανεν ἀπάτες τό ἀνθρώπινον γένος, αὐτοί ἒκαναν ἀπάτες στό ἀνθρώπινον γένος. Αὐτοί δέν ἐτήρησαν συμφωνίες αὐτοί καπηλεύθησαν τούς ἐλευθέρους ἀνθρώπους. Καιρός εἶναι τώρα νά μπῇ ὁ κάθε κατεργάρης στόν πάγκον του.........
Λαμπράκης :
Θέλω τώρα νά ἀφήσω τούς ἀκροατές μέ ἓνα μικρόν δῶρον.
Ἀμάραντος ;
 Ἒτσι κ. Λαμπράκη καί θά σᾶς τό ἒλεγα κι ἐγώ......
Λαμπράκης :
Εἶναι παρμένον ἀπό τό Ταλμούντ,......αὐτό εἶναι γιά τόν κ. Δένδιαν κι ὃλους ἐκείνους τούς ὡραίους Ἓλληνες, που σκέφθηκαν τόν ἀντιρατσιστικόν νόμον. Ἐάν θέλουν νά καταλάβουν τί σημαίνει ρατσισμός, θά τελειώσω μέ 10 ἢ 15 χωρία, προτάσεις :

 1. Ἀπό τό βιβλίον Ζοχάρ 11, 64 β: Οἱ  Ἓλληνες ὁμοιάζουν μέ ἀγελάδες καί γαϊδούρια....
 2. Ὁ Δαυΐδ παρομοιάζει τούς  Ἓλληνες μέ ἀκάθαρτα κτήνη..(Οἱ ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ εἶναι οἱ ψαλμοί τοῦ Ὀρφέως, διότι στήν ἐβραϊκήν γλῶσσαν ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ δέν ὑπάρχουν, θά ἢθελα νά μᾶς φέρουν οἱ ἐβραῖοι τό πρωτότυπον κείμενον νά τό δοῦμεν κι ἐμεῖς)
 3. Ἀπό τό Σαμχρεντίν 974 β, ἡ σεξουαλική συνουσία  τοῦ ἓλληνος εἶναι ὃπως ἀκριβῶς καί τοῦ κτήνους.....
 4.  Ἀπό τό Ἰόρι 3  32-37, 1, ἀντικαθιστεῖτε τούς νεκρούς Ἓλλενες, ὃπως ἀντικαθιστεῖτε τούς νεκρούς γαϊδάρους ἢ ἀγελάδες που ψόφησαν.....
 5.  Ἀπό τό Χάφ Ζαράχ 78, οἱ ἑλλ. ἐκκλησίες (τοῦ Δήμου) εἶναι τόποι εἰδωλολατρείας....     
 6. Τά εὐαγγέλια, ὀνομαζόμενα τεύχη τῆς ἀνομίας εἶναι αἰρετικά βιβλία, Σαβά 196 α΄...
 7.   Ἀπό τό Χάφ Ζαράχ α΄ οἱ ἑορτές τῶν Ἑλλήνων ὠνομάσθησαν ἡμέρες συμφορᾶς....
 8. Στό Κεταβούκ 3β, τό σπέρμα τῶν Ἑλλήνων ἒχει τήν αὐτήν ἀξίαν μέ τοῦ κτήνους....
 9. Στό Ἀποχάντ Ζαράχ 16 β, οἹ καλύτεροι τῶν Ἑλλήνων πρέπει νά φονεύονται.....
 10. Στό Ζεπέρ οχ ίντερ 177 β, ἐάν ἐβραῖος φονεύσει ἓλληναν δέν διαπράττει ἒγκλημα....
 11. Κεμπούκ 6 β σελ. 78, οἱ Ἐβραῖοι ὀνομάζονται ἂνθρωποι οἱ Ἓλληνες δέν ὀνομάζονται ἂνθρωποι..
 12. Ἀπό τό Λάχ Ζαραχ 22 α,  οἱ  Ἓλληνες εἶναι ὓποπτοι συνουσίας μέ τά ζῶα...
 13. Στό Κιβουσίμ 68 α, οἱ  Ἓλληνες εἶναι ἓνας λαός γαϊδάρων....
 14. Στό Μισράχ 225, οἱ  Ἓλληνες ἐπλάσθησαν γιά νά ὑπηρετοῦν τούς Ἐβραίους πάντοτε...
 15. Σαγκερντίν 92, 1, οἱ Ἓλληνες εἶναι φυλή, ἀγέλη κτηνῶν, προερχομένη ἐκ τοῦ Σατανᾶ καί μόνον τό ὂνομα τοῦ χοίρου δικαιοῦνται νά φέρουν.....

Δέν θά συνεχίσω διότι δέν θέλω νά ἐξάψω τά πάθη καί δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπιφέρω οὐδεμίαν ἀντιπαράθεσιν μέ τούς Ἐβραίους, οἱ ὁποῖοι σάν λαός οἱ ἲδιοι, δέν ἐννοῶ τό Ταλμούδ, οἱ ὁποῖοι σάν λαός εἶναι ἀληθινά κατά τό μᾶλλον ἢ ἦτον εὐγενής λαός καί μιλάω γιά τούς ἀληθινούς Ἐβραίους, δέν μιλάω γιά τούς ψευτοεβραίους Ἐσκενάζυ καί Δάρους. Σέ ἐκεῖνον στό ὁποῖον θέλω νά κάνω ἀντιπαράθεσιν εἶναι, σκεφθεῖτε ὁ κ. Δένδιας ἓλλην ὑπουργός καί ὁ κ. Ἀθανασίου προσπαθεῖ νά φέρῃ ἀντιρατσιστικόν νόμον, γιά νά μήν κατηγοροῦμεν τούς ἐβραίους. Δέν κατηγοροῦμεν κανέναν, ἐγώ αὐτό που ἒκανα εἶναι νά διαβάσω αὐτό που θεωρῶ ρατσιστικόν στά δικά σας τά βιβλία, τά ὁποῖα ἐάν κι ἐφ’ ὃσον ψηφιστεῖ ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος, θά θέλαμεν τά ἑλληνικά δικαστήρια, νά ἐκφέρουν μίαν γνώμην καί νά ἀποφασίσουν περί τοῦ ρατσισμοῦ τοῦ Ταλμούδ τῶν Ἐβραίων.
Θά τό θέλαμεν αὐτό διότι γιά ἐμᾶς στό κάτω-κάτω ἂν κανείς πεῖ κάτι ἀπό ἑλλ. συνείδησιν ἢ ὂχι, εἶναι ἡ ἂποψις ἑνός. Ἐνῷ ἐδῶ πρόκειται για τήν νομοθεσίαν μέ τήν ὁποίαν διακυβεύεται ἡ φήμη ἑνός ὁλοκλήρου λαοῦ που ζεῖ γιά δύο χιλιάδες χρόνια μέ τά προστάγματα αὐτά τοῦ Ταλμούδ. Θά μποροῦσεν κανείς νά μᾶς ἐξηγήσῃ ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια, ἢ νά μᾶς δώσῃ μίαν γνώμην περί τοῦ Ταλμούδ τῶν Ἐβραίων καί νά ἒχουμεν δηλ. μίαν ἀπόφασιν τελικῶς ἐπίσημον ἀπό τά δικαστήρια, πῶς κρίνουν τελικῶς αὐτές τίς ἐπιλογές τους τέλος πάντων που ἒχουν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καί ποιός εἶναι ὁ ρατσιστής, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑβρίζουν σκαιότατα καί χυδαιότατα στά ἱερά τους βιβλία, ἢ ἐμεῖς που τούς ἒχωμεν κάνει ὑπουργούς καί πρωθυπουργούς ;;
Πρόθεσίς μας εἶναι νά δείξωμεν ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ρατσιστής....
Βαλσαμάκης :
Πρόθεσίς μας Νίκο εἶναι νά καταλάβῃ περισσότερον ὁ ἑλληνικός κόσμος που μᾶς ἀκούει, πώς ἐμεῖς οὐδέποτε εἲχαμεν τέτοια θέματα μέ ἂλλα ἒθνη μέ ἂλλους λαούς, ἐνῷ ἀπεναντίας αὐτοί εἶχαν κι ἂλλα προβλήματα χρόνια πρίν μαζί μας, προβλήματα γιατί ὑπάρχωμεν, προβλήματα για τήν διανόησίν μας, προβλήματα γιατί ἀνακάσθηκαν στήν πάροδον χιλιάδων ἐτῶν, τῆς ἱστορίας, γιά νά «ἐπιβιώσουν» σάν ἀνθρωποειδῆ νά πάρουν κομμάτια τῆς δικῆς μας Ἰστορίας (που στήν οὐσίαν εἶναι ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος), κομμάτια τῆς δικῆς μας πραγματικότητος, νά τά ἀλλοιώσουν καί νά τά ἐφαρμόσουν στήν καθημερινότηταν τήν δικήν τους....
Λαμπράκης :
Ὂχι αὐτό που κάνουν εἶναι πολύ εὐφυές Ἀντώνη, ἒφτιαξαν ἓναν ὑποτίθεται θρησκευτικόν νόμον, ὁ ὁποῖος εἶναι κοσμικός νόμος τελικά, τούς λέει πῶς νά ζοῦν τήν ζωήν τους, ποιόν νά κλέβουν, ποιόν νά ληστεύουν, ποιόν νά ασκοτώνουν, ἀλλά μετά τούς ἂφησαν ἐλευθέρους μέσα σέ ὃλον τόν πλανήτην ἒχοντάς τους θωρακισμένους μέ μίαν νομοθεσίαν δημιουργώντας ἒτσι ἓνα τεράστιον κράτος χωρίς σύνορα. Διότι αὐτοί δέν παντρεύονται ἐξωτερικά, αὐτοί καί ν’ ἀλλάξουν τό ὂνομά τους καί νά τά κάνουν Σημίτης ἢ Σαμαρᾶς ἢ ὁτιδήποτε ἂλλον αὐτοί παραμένουν πάντοτε μέσα στά ὃρια τῆς δικῆς τους νομενκλατούρας, που σημαίνει ὃτι εἶναι ἓνα τεράστιον κράτος σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην, ἀλλά ἀπό ποῦ πῆραν τό παράδειγμα ;; Τό παράδειγμα τό πῆραν ἀπό τόν ἑλληνισμόν διότι ὁ ἑλληνισμός εἶναι κοσμοθεώρησις. Ὁ ἑλληνισμός ἐνέχει τήν ἒννοιαν τοῦ θείου ἀλλά δέν εἶναι θρησκεία.
Ὁ ἑλληνισμός λοιπόν γιά νά μπορέσῃ νά μπῇ στήν ἂκρην, ἒπρεπεν νά δημιουργηθῇ ἡ ἐβραιογενής θρησκεία που λέγεται χριστιανισμός, οὓτως ὣστε ὁ τρόπος ζωῆς που περιγράφει ὁ ἑλληνισμός νά ἀντικατασταθῇ ἀπό τόν τρόπον ζωῆς που περιγράφει τό Ταλμούδ. Αὐτή ἦταν ἡ πολύ εὐφυής κίνησις που ἒκαναν καί τό γεγονός ὃτι δέν εἶχαν κράτος ἐπί 2000 χρόνια, εἶναι δική τους ἐπιλογή, ἒτσι ;; Δέν εἶναι ὃτι τούς ἐμπόδιζεν κανείς νά μαζευτοῦν σέ ἓνα μέρος καί νά κάνουν κράτος, ἦταν δική τους ἐπιλογή γιά νά μπορέσουν νά ἀλώσουν τίς ἐξουσίες ὃλων τῶν κρατῶν. Εἶναι λοιπόν ἓνα τεράστιον κράτος, σέ ὃλον τόν κόσμον κι εἶναι θωρακισμένοι μέ τό Ταλμούδ καί τόν ἐβραϊκόν νόμον, ἀκόμη καί τό Ἰσραήλ σήμερα, που ὑποτίθεται ὃτι εἶναι ἐβραϊκόν κράτος, λόγῳ τοῦ ὃτι δέν ἒχει σύνταγμα, εἶναι κι αὐτό μέρος ὃλης αὐτῆς τῆς ἐξισώσεως.
Ἂρα ἀντικατέστησαν τόν ἑλληνισμόν μέ τόν ἐβραϊσμόν καί διεσπάρησαν σέ ὃλον τόν πλανήτην, γιατί ;; Διότι ὑπῆρχεν ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἓλλ, καί ἡ ὁποία εἶχεν ἐπιβάλλει τόν ἑλληνικόν τρόπον ζωῆς καθώς ἐπίσης καί τήν καθομιλουμένην ἡ ὁποία πρίν ἀπό τόν πύργον τῆς Βαβέλ, ὀμιλεῖτο κι ἐγίνετο κατανοητή ἀπό ὃλους τούς λαούς τοῦ πλανήτη. Καταλαβαίνετε πώς αὐτό οὒτε τυχαῖον ἦταν παρά ἀποτελοῦσεν ἓνα πολύ συγκεκριμέμνον πρόγραμμα (τῶν Ἐβραίων), τό ὁποῖον ἢρχισεν ἀπό τό 930 πΧ, ὁπότε ἦταν ἡ χρονολογία τῆς ἀρχῆς τῆς βασιλείας τοῦ Σολομῶντος. Γι’αὐτό καί ἡ ἐπιτροπή που δημιουργήθηκεν τό 1944 γιά νά ἐλέγχῃ τόν χρυσόν, ὠνομάσθη trilenium commission, τρισχιλιετής ἐπιτροπή. Παραπέμπει στήν ἐποχήν ἐκείνην τοῦ Σολομῶντος, ἀπό τήν ἐποχήν ἐκείνην δέν ἒχουν κατ’ ἐπιλογήν τους κράτος, γιά νά διεισδύσουν καί νά διαβρώσουν ὃλες τίς κοινωνίες, οὓτως ὣστε ἐν τέλει, νά ἐκλέξουν καί τόν παγκόσμιον κυβερνήτην, τόν ὁποῖον τόν ἒχουν ἐκλέξει ὃπως σᾶς εἶπα, εἶναι ὁ Ντέϊβιντ Ρότσιλδ μέ τήν σύζυγόν του ὈΛυμπία Ἀλντομπραντίνι. Ἂρα λοιπόν, ἐδῶ ἒχωμεν μίαν πολύ ἐπιφανειακήν περιγραφήν τῶν ἰσορροπιῶν στόν πλανήτην, θέλω ὃμως, κι αὐτό εἶναι τό δῶρον που κάνωμεν σήμερα στούς Ἒλληνες, νά καταλάβουν τό μέγεθος τῆς ἀποστολῆς...., ἒτσι ;;
Ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι τόσον σημαντική που τό ἀνθρώπινον γένος ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτήν καί τόν ἑλληνικόν λαόν, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία γι’ αὐτό.
Βαλσαμάκης :
 Δέν πρέπει λοιπόν οἱ Ἓλληνες κι οἱ Ἑλληνίδες νά σκέπτονται ἐγωϊστικά, μά καλά ἐγώ τί κάνω, μά καλά ἡ δική μου ἡ δουλειά, τό σπίτι μου....., θά πρέπῃ νά σταματήσουμεν νά σκεπτόμεθα μέ τό ἐγώ, πρέπει νά σκεπτόμερθα μέ τό ἐμεῖς δέν συζητᾶμεν καί κυττάζουμεν τό δάχτυλον που δείχνει τό δάσος, ἀλλά οῦτε καί τό δένδρο που δείχνη τό δάχτυλο ἒξω ἀπό τό δάσος, ἀλλά, σκεπτόμεθα ὃλοι μαζί,  τό δάσος που εἶναι ὁ ἑλληνισμός, που εἶναι τό μέλλον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Θέλω νά παρακαλέχω γιά μίαν ἀκόμη φοράν ὃλους τούς συνέλλημνες, ὃλες τίς συνελληνίδες νά ἀρχίσουν νά βάζουν στήν καθημερινότητάν τους αὐτό που λέμε σχόλιον, διάλογον, ἀνταλλαγήν ἀπόψεων καί πάνω ἀπό ὃλα ἐνημέρωσιν.
Ἐνημερώνουμεν ὃλους τούς συνέλληνες τό τί μαθαίνουμεν ἀπό αὐτές τίς ἐκπομπές τό τί ἀκοῦμεν, καί τό ποιός εἶναι ὁ στόχος τῆς αὐριανῆς Ἑλλάδος. Μήν ξεχνᾶτε αὐτό που συζητήσαμεν καί στήν ἀρχήν τῆς ἐκπομπῆς πώς ὁ στόχος δέν εἶναι νά ἐπιστρέψωμεν στό τί εἲμασταν πρό κρίσης, δέν εἶναι ὁ στόχος μας, ὁ στόχος τῆς END, τοῦ Ἀρτέμη Σώρρα, νά ἐπανέλθωμεν σέ γκόλντεν μπόϋς, σέ χιονοδρομικά κέντρα, σέ τριήμερες ἀνάπαυλες, δέν εἶναι τά ἐξοχικά σπίτια, δέν εἶναι τά πολυτελῆ αὐτοκίνητα. Στόχος μας εἶναι ὁ ἑλληνισμός. Στόχος μας εἶναι νά ἐπανακτήσωμεν ὃλα ἐκεῖνα που ἒντεχνα μᾶς στέρησαν τά 30-40μ τελευταῖα χρόνια, αὐτός εἶναι ὁ στόχος μας.
Στό σημεῖον αὐτό θέλω νά ὑπενθυμίσω πώς ὁ ὀργανισμός ὁ δκός μας δέν ἒχει ταγούς καί οὐραγούς, δέν ἒχει πρώτους καί δεύτερους, δέν ἒχει ταγούς κι ὑπαρχηγούς, ὃλοι εἲμαστε στήν πρώτην γραμμήν ταγμένοι σέ ἓναν σκοπόν, ἐπίσης θέλω νά ὑπενθυμίσω πώς ἐμεῖς δέν εἲμαστε προσκολλημένοι οὒτε σέ κόμματα, οὒτε σέ δόγματα, οὒτε σέ χρώματα. Εἲμαστε Ἓλληνες, τό θεωροῦμεν δῶρον, τό θεωροῦμεν προσφοράν ἀπό τό θεῖον, τό ὃτι εἲμαστε ἓλληνες, δέν εἶναι τυχαῖον καί τίποτε ἂλλο. Θέλω νά εὐχαριστήσω τόν σταθμόν σας τόον ART FM καί τήν διευθύντριαν τοῦ σταθμοῦ σας τήν Νεκταρίαν Νίκο Ἀμάραντε καλή χρονιά καί θά τά ποῦμε τήν ἂλλην ἐβδομάδα, μέ νεώτερα κι ἐλπίζουμεν ἐνδιαφέροντα γιά τόν Ἑλληνινισμόν νέα...............
Ἀμάραντος :
Κι ἐμεῖς μέ τήν σειράν μας νά ποῦμε τά χρόνια πολλά κι εὐχές μας καί ἢθελα κ. Λαμπράκη τήν ερχομένην ἐβδομάδα νά μεριμνήσετε γιά ἓνα δωράκι που εἲχαμε πεῖ γιά τόν κόσμον μας...
Λαμπράκης ;
Βεβαίως δέν πρόκειται γιά ὑλικόν δῶρον ἀλλά γι’ αὐτό που μοῦ ζητᾶς θά περιμένουμεν λίγο, κανά δυό βδομάδες ἀκόμη γιά νά τό δώσω στόν κόσμον. Ἐκεῖνο τό ὁποῖον θέλω εἶναι νά προτρέψω τούς Ἓλληνες, εἶναι νά ἀναλογισθοῦν τό μέγεθος τῆς εὐθύνης που ἒχε καθένας μας κι ὃλοι συλλογικά καί νά τούς πῶ, ὃτι οἱ κρίσεις τους γιά τό πόσον ἂσχημα περνᾶνε καί τό τί πρόβλημα ἒχουν, οἱ κρίσεις τους λοιπόν προέρχονται ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν Καζάρων, διότι δέν ἒχουν κανένα πρότυπον ἓλληνισμοῦ, ἐάν ἐρωτούσα τούς Ἓλληνες σήμερα, πῶς θά θέλατε νά  ἰδῆτε τήν Ἑλλάδαν ;; Ἒχετε κάποιο πρότυπον ;; Ἒχετε κάποιαν ἱστορικήν στιγμήν που θά θέλατε νά ἰδῆτε τήν Ἑλλάδαν ἀκριβῶς ἒτσι ;; Μήπως τήν ἐποχήν τοῦ Ἲωνος Δραγούμη ;; Τοῦ Δεληγιάννη ;; Τοῦ Πλαστῆρα ;; Τοῦ Βενιζέλου ;; Τοῦ Καραμανλῆ ; τοῦ Παπανδρέου ;; Ἐάν οἱ ἐπιθυμίες σας ἦταν νά ἐπαναφέρετε τήν Ἑλλάδαν σέ αὐτά τά ἐπίπεδα, τότε ἐμεῖς δέν ειμαστε ἐδῶ γι’ αὐτήν τήν συγκκριμένην ἀποστολήν.
Ὁ σκοπός μας εἶναι νά ἐπανέλθῃ ὁ ἑλληνισμός σάν παγκόσμια ἀξία καί ν’ἀποτελῇ ἓνα τόσον λαμπερόν παράδειγμα παγκοσμίως, ὃπου μέ τήν ἐλευθέραν βούλησίν των οἱ ὑπόλοιποι λαοί, θά θελήσουν νά ἀκολουθήσουν καί θά ξεφύγουν ἀπό τήν Κρόνιαν ἀδελφότηταν κι ἀπ’τό Arcana Arcanorum Atlantis, εἶναι ἡ ὢρα γιά τήν τρίτην ἀναμέτρησιν τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τούς Ἂτλαντες. Ὁ καθένας ἂς ἀναλάβῃ τίς εὐθύνες του τήν καινούργια χρονιά, ἡ ὁποία θά εἶναι προσοδοφόρα, λαμπερή καί γιά ὃλους, μά γιά ὃλους τέλεια ἱκανοποιητική καί εύδαιμονούσα.
τέλος ὁμιλίας
Διάρκεια βίντεο 1.51΄
Κατά τήν ἀπομαγνητοφώνησιν ἀκολουθήθηκε κατά τό δυνατόν ἡ πιστότης στά λεκτικά σχήματα τοῦ ὁμιλοῦντος.
Διαλογοποίησις, διορθώσεις λαθῶν, περιττολογιῶν, ἐπαναλήψεων, τονισμός καί κειμενοποίησις, ὑπό Α.Μπαξεβανίδη.
Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblo46

Πηγή: http://zeuxisblog46-zeuxis.blogspot.gr/2014/01/dna-arcana-arcanorum-atlantis.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...