ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Γιά ὃποιους θέλουν νά κινητοποιηθοῦν (ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ MAIL ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ!!!)

Μήνυμα Α.Σώρρα

Γιά ὃποιους θέλουν νά κινητοποιηθοῦν

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ MAIL ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ KAI OIKΟΝ. EΠIMEΛHTHΡIΩN 

ggramateas@dsa.gr, info@dsgian.gr, info@dsdr.gr, dse@lawyer.com, dsioan@hol.gr, dskaterinis@hotmail.com, grammateia@dsc.gr, dskilkis@otenet.gr, diksikoz@otenet.gr, info@diksyl-korinth.gr, info@dsko.gr, dsxanthi@dsxanthi.gr, diksipat@otenet.gr, secretary@dspeir.gr, info@dsreth.gr, info@dsro.groee1pt@otenet.gr, oeeam2s@otenet.gr, oee3pt@oe-e.gr, "oee4pt@oe-e.gr" , info@oee-dm.gr, oee6pt@oe-e.gr, oee7pt@oe-e.gr,oee8pt@otenet.gr, ev9oee@otenet.gr, oee10pt@oe-e.gr, oee-11pt@otenet.gr,ptdoee@otenet.gr, oee13pt@les.forthnet.gr, oeetak@her.forthnet.gr,oee_dk@otenet.gr, oee16pt@otenet.gr


(ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ME: 
ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ:
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ:)
ΠΡΟΣ: Κύριον Πρόεδρον συλλόγου καί λοιπά μέλη
ΠΡΟΣ: Κύριον Πρόεδρον ἐπιμελητηρίου καί λοιπά μέλη

Ἐδῶ καί ἓναν χρόνον, μία ὁμάδα ἑλλήνων παγκοσμίου βεληνεκοῦς προσπαθεῖ, προκειμένου νά ἐλεγχθῆ ἡ πρότασίς της γιά ἐναλλακτικήν χρηματοδότησιν τοῦ ἀληθινοῦ χρέους 50 δίς εὐρώ καί ἒλεγχον γιά διαγραφή τοῦ ὑπολοίπου, τό ὁποῖον ἐμπίπτει σέ παράνομες συμβάσεις τῶν διεθνῶν δανειστῶν-τοκογλύφων, μέ τό ποσόν τῶν ἑξακοσίων (600) δίς δολλαρίων, που ἒχει κατατεθεῖ στό ὂνομα τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, σέ λογαριασμόν τῆς τραπέζης τοῦ Μόντρεαλ Καναδᾶ καί πενῆντα (50) δίς γιά τήν Κύπρον μας.
Μάλιστα σέ ἐκδίκασιν τῆς μηνύσεως Α. Γεωργιάδη, γιά διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων ἐναντίον του, τό μονομελές πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν ἀπεφάσισεν ὃτι συντρέχουν λόγοι ἐξέτασης, τῆς προτάσεως, ἐνῶ προσέτρεξαν καί τραπεζίτες τοῦ ἐξωτερικοῦ πρός ἐπιβεβαίωσιν  ὑπάρξεως τῶν ὁμολόγων (US Bonds ΑΑΑ), που θά ἐγγυηθοῦν-καλύψουν τόν δανεισμόν γιά 50-100 χρόνια, μέ ἐπιτόκιον 0,5 %. Τά 2,5 δίς εὐρώ ἐτησίως τόκων που θά προκύψουν, θά ἐπιστραφοῦν μέ στόχον νά ἀνακουφίσουν ἀσθενεῖς οἰκονομικά ἑλληνικές οἰκογένειες. 

Μετά ἀπό τά παραπάνω, ἐμεῖς, Ἓλληνες πολίτες ἀπό ὃλην τήν ἐπικράτειαν, που παρακολουθοῦμεν τήν ὑπόθεσιν κι ἒχουμε μελετήσει τά ἀποδεικτικά ἒγγραφα τῆς ἐν λόγω ὁμάδος, θεωροῦμεν πώς θά θέλαμεν νά ἰδοῦμε καί ἀπό ἐσᾶς νά ἀποδείξετε τόν ρόλον σας, ὡς ἀπόλυτα θεσμικά ὂργανα, διαφύλαξης τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, τηρήσεως τοῦ συντάγματος καί ἐπιβάλλετε τήν δικαίαν ἐξέτασιν ὃλων τῶν ἐναλλακτικῶν προτάσεών τους, σέ αὐτήν τήν πολύ κρίσιμον στιγμήν, που λόγω κουρέματος ὃλων τῶν ταμείων , ἒχουν ἐξανεμιστεῖ τεράστια ποσά. Κι ὃλα αὐτά ἐνῶ ἡ κυβέρνησις ἐπροχώρησεν μέ τήν ἀριθμ. ΦΕΚ 1185 Β τοῦ 2011, σέ ὁμολογιακήν δανειακήν σύμβασιν, μεταξύ δημοσίου καί τραπεζῶν :
  1. EUROBANK
  2. ALPHABANK
  3. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
μέ ἐπιτόκιον 12 % (ἀριθμ. ΦΕΚ 565 Β τοῦ 2012) καί  ὁμολογιακήν δανειακήν σύμβασιν μεταξύ δημοσίου καί Ἐθνικῆς Τραπέζης μέ ἐπιτόκιον 13 %. Ποῦ εἶναι ἡ ἐνημέρωσις τῶν πολιτῶν γιά τό ποῦ πᾶνε τά 70 δίς εὐρώ τόκων που καλοῦνται νά πληρώνουν κάθε χρόνον ;; 
Ἂν στήν χώραν ἒπεφτεν ἐπιδημία χολέρας δέν θά ἦσαν ὑπεύθυνοι οἱ ἰατρικοί σύλλογοι καί ὁ κάθε ἰατρός ξεχωριστά, γιά τήν ἐνημέρωσιν τῶν πολιτῶν ;;
Γιά τήν ἐπιδημίαν ξεπουλήματος τῆς χώρας μας, τί κάνουν οἱ δικηγορικοί σύλλογοι καί τά οἰκονομικά ἐπιμελητήρια καί οἱ νομικοί ἐν γένει γιά τήν ἐνημέρωσιν τῶν πολιτῶν ;;

Γιά τούς ἀνωτέρω ἐκτεθέντας λόγους, θεωροῦμεν πώς εἲμεθα ὃλοι ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ὑπεύθυνοι κι ὁ κάθε ἓνας ξεχωριστά καί εἶναι καθῆκον μας νά ἐπιβάλλουμεν στήν κυβέρνησιν, τήν ἀποδοχήν τῆς προτάσεως τῆς ἀνωτέρω ὁμάδος καί τήν κατάθεσιν τῶν ἑξακοσίων (600) δίς.

Ἐν ἀναμονῆ τῆς ἀντίδρασής σας

(στοιχεῖα ἀπευθυνομένου)


                                                                                              ἡμερομηνία, ὑπογραφή
ΠΗΓΗ: http://zeuxisblog46-zeuxis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...